Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som sitter i ring på golvet i idrottssal med stor färgflagga i mitten.

Vår verksamhet

Vi har en flexibel lärandemiljö där vi anpassar och utvecklar lokalerna och gården efter barnens intressen och behov. Vi har vårt material lättillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa med. Miljön ska inbjuda till fantasi, lust och nyfikenhet. Vi har en stor och inbjudande atelje med scenen som används flitigt.

För att utveckla och stimulera barnens motorik, rörelseglädje och samarbetsförmåga går vi till gymnastiksalen en gång i veckan. På vintern går vi till Tansvallen där vi åker skidor och skridskor. Vi har närhet till skog vilket vi utnyttjar så ofta vi kan.

Pedagogerna på förskolan har gått "På lika villkor" - Falu kommuns kompetensutvecklingsprogram i jämställdhet, kursen ICDP- vägledande samspel och kurs i Reggio Emilia inspirerat arbetsätt.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13