Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Glad flicka med cykelhjälm på huvudet

Utvärdering och resultat

För att förskolan ska kunna veta vad den ska göra, för att skapa en utbildning som leder fram till att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden, måste förskolan ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre.

Enkätundersökning

I slutet av vårterminen utvärderas de olika förskolorna genom en central enkät, den så kallade Lpfö- enkäten. Utvärderingen handlar om att bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Våra prioriterade utvecklingsområden läsåret 2016-17

  • Vi fortsätter utveckla områdets pedagogiska nätverk med fokus på barns delaktighet och inflytande.
  • Vi fortsätter skapa gemensamma dokument som underlättar vid verksamhets dokumentation.
  • Vi formar goda, stimulerande och utmanande lärmiljöer, såväl ute som inne.
  • Vi genomför kompetensutveckling i lärplatta och vfu.
Sidan uppdaterad 2020-02-12