Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Under vårterminen startas ett samarbete med skolan för att slussa över blivande förskoleklassbarn till skolan. Ett flertal besök på skolan planeras in så att barnen ska få en möjlighet att se miljön och träffa sin blivande lärare. Denne besöker även gruppen på förskolan. Dessutom genomförs överlämningssamtal där vi pedagoger, med förälders samtycke, informerar om varje enskilt barn till den nya klassläraren. Detta för att underlätta både för barnet och den nye läraren.

Även fritidshemmet och förskolan har ett samarbete under våren innan skolstart då barnen erbjuds att vara på fritidshemmet under påsklovet för att känna på hur det är. Någon/några ur förskolepersonalen följer med och finns på plats under hela denna vecka för barnens trygghet.

Under våren har man även gruppverksamhet med de barn som till hösten ska upp i förskoleklass. Då jobbar man mycket med att stärka samhörighets och trygghetskänslan i gruppen.

Sidan uppdaterad 2020-02-28