Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som pysslar

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Läsårets börjar

Vi startar varje nytt läsår med att samla in barnens intressen, vad de tycker är roligt. De äldre barnen är delaktiga i detta genom en barnintervju.

Detta material tar vi sedan med i våra Barngenomgångar: Vad har vi sett ,vad har barnen uttryckt,vad fångar vi upp från vårdnadshavare, vad intresserar barnet, vad är dess behov ?

Dessa utgångspunkter tar vi med och jobbar utifrån på vår första studiedag där vi startar upp vårt läsår för att planera en verksamhet som blir rolig, trygg och lärande och vävs in i arbetet med våra prioriterade utvecklingsområden för läsåret.

Förskolans miljö

Barn med brädspel.
Förskolans skolgård.

Vi ser både ute och innemiljön som tillfällen för lärande lekstunder. Ute och inne- miljön ska komplettera varandra där barnen ges tillfällen för utveckling och utmaningar i de olika miljöerna.

Läs gärna Risktagande utvecklar hjärnanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-07-31