Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som pysslar med trolldeg

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi använder olika verktyg som komplement för att ha en tydlig pedagogik som till exempel bildstöd, takk samt digitala.

Vårt läsår!

Vi startar varje nytt läsår med att samla in barnens intressen, vad de tycker är roligt. De äldre barnen är delaktiga i detta genom ett "barnsamtal".

Detta material tar vi sedan med i våra Barngenomgångar som vi arbetar med på studiedagen i okt/nov . "Vad ska vi göra för varje barn ",vad har barnen uttryckt,vad fångar vi upp från vårdnadshavare, vad intresserar barnet, vad är dess behov. Vad är gemensamt och vad är individuellt?

Barngenomgångarna följs sedan upp på studiedagen i mars med frågeställningen "Hur blev det ? samt nya utmaningar.

Vi har i våra fem studiedagar för att planera en verksamhet som blir rolig, trygg och lärande och vävs in i arbetet med våra prioriterade utvecklingsområden för läsåret.

Förskolans miljö

Barn med brädspel.
Förskolans skolgård.

Vi ser både ute och innemiljön som tillfällen för lärande lekstunder. Ute och inne- miljön ska komplettera varandra där barnen ges tillfällen för utveckling och utmaningar i de olika miljöerna.

Läs gärna Risktagande utvecklar hjärnan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-09