Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

Genom att skapa förskolans olika rum inne som ute utifrån utveckling och lärande erbjuder vi många tillfällen för barnen att upptäcka och förstå till exempel matematik, natur och teknik och att stimulera varje barns språkutveckling.

Barnen har stort inflytande i sin dag på förskolan då vi är lyhörda på deras intressen och behov, och utgår från detta när vi planerar verksamhetens innehåll.

Barn med förskolan Enviken västar.
Barn som lägger kunskapspussel.

Viktigt med miljön

Miljön är viktig för lärande lek och är därför under ständig förändring både ute och inne och kompletterar varandra. Utifrån våra rum väljer barnen själva vad de vill leka med efter vad de är intresserade av.

Vi vill också att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Genom att prata och sätta oss in i andras situationer skapar vi en förståelse för att alla människor har lika värde. På förskolan är vår målsättning att alla pedagoger gått ICDP kurs och i mötet med barn och vuxna utgår vi från detta förhållningsätt.

Verksamhetsplanering

Varje avdelning gör en verksamhetsplanering utifrån de prioriteringsområden som finns i arbetsplanen för sin barngrupp utifrån intressen och behov .

Därefter sätts mål från läroplanen under Normer och värden, Utveckling och Lärande och Barns inflytande upp som prioriterade mål att sträva efter under året.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (ur LPFÖ 98/16).

Barn med förskolevästar.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-08