Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar.

Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att ha en helhetssyn på barnet och dess behov,där omsorg ,utveckling och lärande bildar en helhet.Leken är grunden för att lära och utveckla .I leken har barnen chans att bearbeta ,imitera och utforska sina färdigheter.Vi försöker att ge barnen långa och många tillfällen att upptäcka och förstå till exempel matematik, natur och teknik och att stimulera varje barns språkutveckling i leksituationer

Barnen har stort inflytande i sin dag på förskolan då vi är lyhörda på deras intressen och behov, och utgår från detta när vi planerar verksamhetens innehåll.

Barn med förskolan Enviken västar.
Barn som lägger kunskapspussel.

Förståelse och Medmänsklighet

Miljön är viktig för lärande lek och är därför under ständig förändring både ute och inne och kompletterar varandra. Utifrån våra rum väljer barnen själva vad de vill leka med efter vad de är intresserade av. För att ha en stimulerande lekmiljö som lockar så krävs det att vi tidigt lägger en förståelse för att vi tillsammans ansvarar för miljön och dess innehåll.

Vi vill också att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Genom att prata och sätta oss in i andras situationer skapar vi en förståelse för att alla människor har lika värde. På förskolan är vår målsättning att alla pedagoger gått ICDP kurs och i mötet med barn och vuxna utgår vi från detta förhållningsätt.

I vår verksamhet är det även viktigt att alla ska känna " JAG VILL ,JAG KAN ,JAG VÅGAR" för att utvecklas och utmanas utifrån sina förutsättningar och behov

Verksamhetsplanering

Varje avdelning gör en verksamhetsplanering utifrån de prioriteringsområden som finns i arbetsplanen för sin barngrupp utifrån intressen och behov .

Därefter sätts mål från läroplanen under Normer och värden, Utveckling och Lärande och Barns inflytande upp som prioriterade mål att sträva mot under året.


Barn som rör om mjöl i bunke.
Barn med förskolevästar.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-09