Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En vuxen och två barn

Arbetsplan

Varför en arbetsplan?

Att skapa en arbetsplan handlar om att fastställa förskolans nuläge och enas om prioriterade mål.

 • Vad ska utvecklas och förändras till det bättre utifrån förskolans uppdrag?
 • Vad ska uppnås, vad är effekten, vad händer i verksamheten, hur syns det att målet är uppnått?
 • Vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen?

Prioriterade utvecklingsområden år 2018/2019

1. Förskolans verksamhet inkluderar alla barn och är fri från diskriminering

Så här ska vi utveckla oss inom området:

 • Arbeta med normer och värden genom att använda Bamses kompismaterial och arbeta med Friendy-dockorna.
 • Vara goda förebilder i vägledande samspel, ICDP.

2. Vi ska jobba med ett gemensamt tema BAMSE-Hälsar på

Så här ska vi arbeta med temat på hela förskolan:

 • Kommunicera temats mål och syfte på första studiedagen i september.
 • Stärka Vi-känslan på hela förskolan.
 • Skapa förutsättningar med stora och små forum att delge varandra avdelningarnas arbete.
 • Temamöte med en representant per avdelning en gång i månaden.Respektive avdelning representerar sina delmål och nuläge.

3. Verksamheten ger barnen möjlighet att delta i roliga aktiviteter, både i mindre och lite större sammanhang

Så här ska vi göra:

 • Kontinuerligt byta material i våra lärande miljöer för att hålla intresse för utveckling och lärande.
 • Tvärgrupper mellan avdelningarna.
 • Arbeta med valstund , då bildas smågrupper naturligt när barnen gör sina val.
Sidan uppdaterad 2019-09-10