Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Arbetsplan

Varför en arbetsplan?

Att skapa en arbetsplan handlar om att fastställa förskolans nuläge och enas om prioterande mål.

 • Vad ska utvecklas och förändras till det bättre utifrån förskolans uppdrag?
 • Vad ska uppnås, vad är effekten, vad händer i verksamheten, hur syns det att målet är uppnått?
 • Vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen?

Prioriterade utvecklingsområden år 2017/2018

1. Förskolan ska inkludera alla barn och vara fri från diskriminering

Barn med allergier, funktionshinder, trosuppfattning, normbrytande beteende alltid får sina behov tillgodosedda.

Så här ska vi utveckla oss inom området:

 • Arbeta med normer och värden.
 • Vara goda förebilder i vägledande samspel, ICDP.
 • Delta i Friendyprojekt.

2. Vi ska jobba med ett gemensamt tema

För att stärka "Vi-känslan" väljer vi att arbeta med ett gemensamt tema som ska sträcka sig över läsåret.

Så här ska vi utveckla oss inom området:

 • "Vår bygd", KUL-TUR i Enviken
 • Skapa förutsättningar med stora och små forum att delge varandra avdelningarnas arbete :
 • Temamöte med en respresentant per avdelning en gång i månaden.
 • Varannan månad ska temat finnas som punkt på APT (arbetsplatsträff).
 • Informera och återkoppla temaarbetet på studiedagarna.
 • Kommunicera temats mål och syfte på första studiedagen i september.

3. Mer multimedia och teknik

Multimedia och teknik ska används såväl i lek- och lärandeprocesser som i verksamhetens dokumentation och information.

Så här ska vi utveckla oss inom området:

 • Bygga vidare på den kunskap som finns inom ämnet.
 • Skapa nätverk och workshops med lärplattan.
 • Fortsätta med projekt "Teknik I förskolan ".
 • Skicka hembrev via e-post.
 • Bibehålla /skapa ett instagramkonto.
Sidan uppdaterad 2018-04-13