Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Vår verksamhet

Förskolan Främbyhus verksamhet främjar barns lek, kreativitet och lustfyllda lärande. Vi leker och lär i vår skog, på ängar och i vår förskola. Förskolans mål är att ta till vara och stärka alla barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi utformar en miljö och verksamhet som stimulerar barnen i den utveckling de befinner sig i. Vi ger oss tid till att lyssna på barnen, skapar möjligheter för dem att göra det de är intresserade av och ser deras behov.

Grupper

Vi har valt att arbeta i åldersblandade grupper för att kunna ge barnen trygghet med sina vänner och personal samt få möjlighet att ”växa i förskolan”. Barnens lärande sker i samspel med andra barn och vuxna, genom att vi inspirerar och känner samhörighet med varandra.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13