Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barnhänder som rör vid något som ser ut som färgglada plastbitar

Vår verksamhet

Förskolan Främbyhus har tre avdelningar: Stjärnan, Björken och Lönnen. Björken har inriktning mot de äldre barnen, Stjärnan och Lönnen mot de yngre åldrarna.

Vår verksamhet främjar barns lek, kreativitet och lustfyllda lärande. Vi leker och lär i vår skog, på ängar och i vår förskola. Förskolans mål är att ta till vara och stärka alla barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi utformar en miljö och verksamhet som stimulerar barnen i den utveckling de befinner sig i. Vi ger oss tid till att lyssna på barnen, skapar möjligheter för dem att göra det de är intresserade av och ser deras behov.

Grupper

Vi delar, på respektive avdelning, upp våra barngrupper i mindre konstellationer. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sin vilja, åsikt och chansen att växa i sin roll som en egen person med integritet.

Barnens lärande sker i samspel med andra barn och vuxna, genom att vi inspirerar och känner samhörighet med varandra.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12