Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet. Pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor, På lika villkor. Förskolan är jämställdhetsmärkt.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.Tre barn som målar vid ett staffli

Avdelningarna Svalan och Mesen

IT

Barnen arbetar med QR-koder, Ipads, projektor, filmskapande samt programmering med bland annat Bee-bot´s.

barn som programmerar en Beebot

Läslyftet

Under läsåret deltar vi i läslyftet. Det är ett projekt som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Detta läsår handlar det om att lyfta flerspråkighet och andraspråkutveckling i förskolan.

I en liten grupp samlas några barn och en pedagog. Tillsammans samtalar vi om boken och om barnens egna tankar och upplevelser. Läsningen stimulerar barnens språkutveckling.

Barn som tittar i böcker

Att samtala tillsammans med kompisar kring böcker är både roligt och lärorikt.

Tema lek

På Svalan har vi denna termin temat lek. Genom leken övar vi många olika färdigheter. Vi lär oss till exempel turtagning, samarbete, konfliktlösning, ansvar, problemlösning samt utvecklar språket och fantasin. Leken kan alltid utvecklas och framför allt är det roligt att leka ute som inne.

När vi leker tillsammans barn och vuxna lär vi oss av varandra och kan glädjas tillsammans.

Ord som beskriver olika färdigheter som övas i leken

Tema Kroppen

På Mesen arbetar vi under denna termin med KROPPEN som övergripande tema i verksamheten. Vi rör mycket på kroppen till olika sorters musik, ramsor, sång- och danslekar. Vi tränar vår grov- och finmotorik på olika sätt både inomhus och utomhus. Vi skapar utifrån vår kropp och samtalar om vad olika kroppsdelar heter och tränar på begrepp.

Bilder på kroppsdelar på ett golv
Teckningar med handavtryck på en vägg

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-10-11