Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet.

Pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor, På lika villkor. Förskolan är jämställdhetsmärkt.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, IT/teknik, matematik, skapande och naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

golvroboten Beebot

Avdelningarna Svalan och Mesen

IT

Barnen arbetar med QR-koder, Ipads, projektor, filmskapande samt programmering med bland annat Bee-bot´s.

Barnen använder Ipaden för att själva ta bilder och dokumentera sin vardag på avdelningen.

barn som programmerar en Beebot
Tre barn jobbar med Beeboten
Två barn läser av qr-koder med Ipaden

Läslyftet

Under läsåret deltar vi i läslyftet. Det är ett projekt som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

I en liten grupp samlas några barn och en pedagog. Tillsammans samtalar vi om boken och om barnens egna tankar och upplevelser. Läsningen stimulerar barnens språkutveckling.

Barn som tittar i böcker

Att samtala tillsammans med kompisar kring böcker är både roligt och lärorikt.

Glasmonter med böcker i

Böckerna vi arbetat med finns kvar på avdelningen i vårt glasskåp för fortsatta samtal och diskussioner.

Flanobilder, Sagan om pannkakan

Vi arbetar med Sagan om pannkakan. Genom att använda rekvisita och flanobilder utmanas flera sinnen och barnen kan fortsätta samtala och leka med materialet.

Musikspråka

På Svalan har vi musikspråkalänk till annan webbplats. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Två barn spelar instrument

Mini-röris

Mini-röris är lekfullt och fokuserar på allt det roliga med att vara i rörelse. Utgångspunkten är rörelseglädje till musik men med ambitionen att även utmana motorik, balans, samarbete och kroppsmedvetenhet. Mini-röris är ett koncept utarbetat av Friskis och svettis.

Barn rör sig till musik

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-16