Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två barn som bygger med kaplastavar

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, ett mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolans verksamhet utgår från det undersökande och nyfikna barnet och pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.

Tre barn som målar vid ett staffli

Avdelningarna Svalan och Mesen

IT

Barnen arbetar med QR-koder, Ipads, projektor, filmskapande samt programmering med bland annat Bee-bot´s. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema.

barn som programmerar en Beebot

Läslyftet

Under läsåret deltar vi i läslyftet. Det är ett projekt som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Detta läsår handlar det om att lyfta flerspråkighet och andraspråkutveckling i förskolan.


Bilder och text på bondgårdsdjur på olika språk

Vi lär oss bland annat om vad bondgårdens djur heter på olika språk.

Svalan

På Svalan har vi denna termin det övergripande temat djur. Vi har börjat arbeta gemensamt i alla grupper med katter. På samlingen sjunger vi kattsånger, ramsar, berättar sagan om den lilla lilla gumman och leker katter. I våra grupper har vi skapat katter i olika former. Vi har även lärt oss fakta om katten och hur katten kommunicerar. Vad heter katt på arabiska, somaliska, engelska och hur tecknar man katt. Som avslutning på katt temat hade vi en kattfest där pedagogerna spelade upp sagan om den lilla lilla gumman. Vi fortsätter nu djurtemat med att börja arbeta med elefanter.


Katter skapade av barn av toarullar och papptallrikar
Barn med kattmasker över ansiktet

Mesen

På Mesen försöker vi utifrån varje enskilt barns intressen och behov skapa inspirerande lärmiljöer och aktiviteter som barnen kan samlas kring och samspela utifrån. Vi vill att det ska finnas material och miljöer som utmanar alla barn. Därför har vi så mycket material som möjligt tillgängligt för barnen men även bilder på material som inte är synligt för tillfället. Barnen har dagligen tillgång till bland annat rollek, olika bygg och konstruktionsmaterial samt skapande material. Vi lägger stor vikt vid att barnen får vara ute och röra på sig mycket och utveckla sin grovmotorik. Även inne erbjuder vi tillfällen att röra sig genom till exempel dans och hinderbanor.

En picnickfilt med olika träfrukter och mat gjort av trä på

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-03-24