Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i en sandlåda

Vår verksamhet

5-årsverksamheten

5-årsverksamheten består av tre avdelningar: Blå, Röd och Grön. Vi arbetar mycket med barns inflytande. Pedagogerna är med och vägleder barnen i deras lärandeprocesser.

Grupperna gör utflykt varje vecka till olika ändamål, ibland skogs­området nära förskolan och ibland andra ställen.

Vi arbetar med metoden Valstunden som är ett jämställdhetsarbete i praktiken där alla barn får samma möjlighet att välja lek. Metoden finns att läsa om i boken Flickor, pojkar och pedagoger av Kajsa Wahlström.

Lunchen äter vi i Gruvrisskolans matsal, frukost och mellanmål nere på avdelningarna.

Pedagogerna uppskattar när föräldrar ber om att få göra ett besök när verksamheten är igång.

1-4 årsverksamheten

På avdelningarna Gruvan och Gulmull innehåller vår verksamhet mycket lek och lärande i olika former. Vi arbetar bland annat med språkträning, känslor, motorikträning utomhus, Mini-röris inomhus, skapande med olika material, sång och musik och dans. Vi arbetar mycket med barns inflytande i verksamheten.

På båda avdelningarna arbetar vi med hjälp av barnens olika intressen och idéer, och arbetar tillsammans med vår läroplan genom olika aktiviteter.

Vi delar upp oss i mindre grupper tisdag-torsdag där vi arbetar med olika teman eller projekt.

Besök

Ni är varmt välkomna på ett besök hos oss om ni är nyfikna på vår verksamhet, hör gärna av er om något är oklart.

  • Avdelning Gulmull, telefon: 023-828 71
  • Avdelning Gruvan, telefon: 023-861 76
  • Avdelning Berguven, telefon: 023-871 19
  • Avdelning Skatten, telefon: 023-871 21
  • Avdelning Lyktan, telefon: 023-871 22

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-10