Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En mamma och två barn som tittar på en dataskärm

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi arbetar för ett aktivt föräldrainflytande, där vi erbjuder er vårdnads­havare att vara delaktiga i vår verksamhet.

Föräldramöte

Förutom våra dagliga kontakter med er så har vi på hösten ett föräldramöte där ni får lära känna oss pedagoger och varandra samt att ni får information om våra prioriterade mål och vår verksamhet.

Utvecklingssamtal/Introduktionssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal med er både höst och vår där vi samtalar om ert barn och dess utveckling och lärande.
Under introduktionssamtalen för vi ett samtal om hur ni vårdnadshavare tyckt introduktionen har gått samt om det finns några frågor om vår verksamhet.

Hembrev

Ni får ta del av vår verksamhet via hembrev som skickas hem via planering förskola, detta får ni via mail.  

Instagram

Ni har möjlighet att följa era barns dagliga förehavanden via Instagram:

Gulmull, Gruvan och Berguven

Skatten och Lyktan

Övriga aktiviteter

På våren under förskolans dag brukar vi ha en dag med roliga aktiviteter där alla vårdnadshavare, barn och pedagoger samlas och har en trevlig stund.

Vi är lyhörda för era önskemål/aktiviteter. Ni är alltid välkomna att vara med ert barn en dag på förskolan. Ni får gärna komma och visa/berätta om ert yrke.

Föräldrar på förskolan och barns teckningar
Sidan uppdaterad 2020-03-10