Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre personer som går på en gräsmatta

Introduktion

1 - 4-års gruppen: Avdelning Gulmull och Gruvan

Gemensamt för oss är att vi har en föräldraaktiv introduktion. Det innebär att första veckan följer vårdnadshavarna sitt barn under vistelsetiden för att få en inblick i verksamheten och vara barnets trygga punkt. Andra veckan anpassas efter varje barns behov.

5-års gruppen: Avdelning Röd, Blå och Grön

De blivande femåringarna som går på förskolorna Guldstigen, Samuelsdal, Tingsvägen och Zinkstigen, samt de blivande femåringarna på avdelning Gruvan, introduceras på vårterminen in i femårsverksamheten. Denna introduktion börjar med två besök på vår utegård tillsammans med sina dåvarande pedagoger.

Barnen får lära känna utemiljön samt sina blivande kamrater. Därefter gör barnen två besök inne i våra lokaler där de får lära känna oss blivande pedagoger.

När vi startar upp vecka 32 erbjuds ni föräldrar att vara med under ert barns första vecka för att skapa trygghet i barnets nya förskolemiljö.

Sidan uppdaterad 2019-08-19