Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som skrattar

Utvärdering och resultat

För att förskolan ska kunna veta vad den ska göra, för att skapa en utbildning som leder fram till att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden, måste förskolan ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre.

Enkätundersökning

I slutet av vårterminen utvärderas de olika förskolorna genom en central enkät, den så kallade Lpfö- enkäten. Utvärderingen handlar om att bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Prioriterade utvecklingsområden 2015-16

  • Vi har en stimulerande, utmanande och tillgänglig miljö, såväl ute som inne.
  • Vi har en förståelse och samsyn kring begreppen mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt.
  • Vi har en ökad förståelse för intentionerna i läroplansmålet: Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Sidan uppdaterad 2020-03-10