Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En av babblarna på lärmaterial som det står "cirkel" på.

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Matematik med antal,mönster och form

Programmering

Skapande

Sidan uppdaterad 2018-09-17