Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö) med att både följa och leda barnen i en miljö som vi ständigt granskar för att utmana barnen i sitt lärande mot ökat kunnande inom de olika målområdena.

Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Grupper

Vi erbjuder samtal och aktiviteter i mindre grupper där vi lyfter olika områden som vi ser blivit eftersatta. Vår tanke är också att väcka nya intressen för att ge barn möjlighet till en bred variation i material, aktiviteter, lekar samt möta nya kompisar. Det berikar också språket på ett naturligt sätt.

Barngenomgångar

Vi styr verksamhetens innehåll utefter Barngenomgångarna. Pedagogerna är aktiva genom lek, vi upptäcker tillsammans , upplever och utforskar med olika hjälpmedel som till exempel iPad, robot, dator och kamera. Ibland kan några barns intresse bli ett projekt som vi arbetar med under en period.

Miljö

Vi har en flexibel lärandemiljö där vi anpassar lokalerna och gården efter barnens intressen och behov. Vårt material ska finnas lättillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa. Miljön ska inbjuda till fantasi, lust och nyfikenhet.

Pedagogiska lek material

FN:s barnkonvention som bas

Pedagogerna har utbildning i ICDP - vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna / barn och barn / barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Vår förskola arbetar med jämställdhetsmärkningen På lika villkor. Men vi är inte certifierade.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-07-31