Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen och två barn

Arbetsplan

Förskolans gemensamma arbete

Hösten 2014 inledde alla förskolor i Falu Kommun ett gemensamt arbete kring Interkulturellt förhållningssätt. Alla pedagoger har gått på samma föreläsningar och läst samma literatur.

Pedagogernas vidareutveckling

På lika villkor

Pedagogerna på förskolan har gått kurs i På lika villkor vilket innebär att flickor och pojkar uppmuntras att prova olika aktiviteter och material efter intresse utan att könstillhörigheten styr men är inte cetifikerad.

ICDP - Vägledande samspel

Pedagogerna har genomgått utbildningen ICDP - Vägledande samspel. Det innebär att vi aktivt arbetar för att barnets inlärning och upplevelser ska stödjas och ledas av en pedagog genom ett positivt förhållningssätt när vi vägleder och samspelar med barnet. Barn är olika och har varierande förmågor för inlärning vilket förutsätter aktiva, lyhörda pedagoger.

Barnens lärmiljö

Barn lär i en inbjudande miljö som stimulerar sinnen och skapar leklust därav utvecklar samspel och samtal. Vi anser att struktur skapar grundtrygghet och är bra för alla barn, hand i hand med glädje, utmaning, lärande och gemensamma förhållningssätt. För att inspirera barnen till att skapa har vi rum med olika material som är tillgängliga för barnen.

Två av våra pedagoger har gått utbildning i NTA (Natur och Teknik för Alla) med tema Vatten och Luft. Barnen får i mindre grupper utforska och experimentera om olika fenomen.

Sidan uppdaterad 2020-03-12