Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som gungar

Verksamhetsplanering

Det här lär vi oss på förskolan genom att ha tryggt, roligt, lärorikt. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö).

Exempel på aktiviteter

Språk

Barnen får många möjligheter att språkträna. Genom att samtala med barnen över hela dagen får man in språkträning på ett naturligt sätt. På samlingarna använder vi oss av sånger, ramsor, klappar stavelser med barnens namn. Vi använder olika språkmaterial till exempel Babblarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som finns med i vår miljö. Vi använder teknik som iPad, dator.

Barn tittar på babblarna ute.

Programmering

Att implementera programmering i förskolan handlar om att leka in kommando och algoritmer, vad händer om vi ger fel kommando eller inte följer given instruktion på rätt sätt?

Barn programmerar roboten Bee-Boot
Barn programmerar med Bee-Boot

Teknik

Vi erbjuder barnen en forskande miljö där det finns material såsom mätkärl, hängrännor, slangar, vattenlek och byggmaterial. Barnen ska få möjlighet att göra experiment och söka förståelse för hur det kan bli så. På så vis utvecklar barnen sin förmåga att bilda egna uppfattningar, sin förmåga att skapa, bygga, och konstruera. De får prova, undersöka och visa.

Skapande

För att inspirera barnen till att skapa har vi rum med olika material som är tillgängliga för barnen. Vi använder oss till exmpel av naturmaterial som vi plockar tillsammans i skogen. Det inkluderar färger, olika pappersmaterial, saxar, lim, knappar, tyger, lera och så vidare. Barnen får möjlighet att prova på olika tekniker med färg. Ute finns en plexiglasskiva där barnen kan måla på varsin sida och får där ett samspel på många sätt.

Barn målar med färg

Äventyrspedagogik

Samarbetsövningar utomhus där barnen tillsammans i mindre grupper får göra övningar och prova på att vara den som leder och följer någon annan.

NTA

Barnen får i mindre grupper utforska och experimentera om olika fenomen. Pedagogerna ställer frågor som till exempel: Vad tror du händer om vi gör så här? Barnen får berätta hur de tänker och sedan utför vi experimentet. Detta dokumenteras och utvärderas tillsammans med barnen för att synliggöra barnens lärande.

Tema

Utifrån barngenomgångarna lyfter vi olika teman under läsåret. Ett tema kan vara allt från rymden och pokémon till dinosaurier och allt annat mellan himmel och jord.

Samling

En aktivitet där samtal om händelser; bilder, böcker, sånger, ramsor, musik,drama, matematik, språk med mera ligger i fokus. Det här är ett bra tillfälle att träna på att lyssna på varandra och att prata inför andra människor.

Valstund

Barnen får tillfällen till lek i mindre grupper där de får möjlighet att göra egna val och leka med olika kompisar och aktiviteter

Matematik

Vi har en matematisk miljö där barnen får möjlighet att utforska begreppen mätning, form, vikt och mönster i leken. Mattegåtor är ett roligt inslag där barnen får lösa olika matematiska problem.

Sidan uppdaterad 2019-08-08