Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

vuxen tittar på informations tavla där det sitter en massa lappar med information

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Barngenomgångar

Pedagoger och föräldrar har genomgång av varje barn där vi beskriver barnet utifrån rubrikerna Roligt, Tryggt och Lärorikt. I sammanställningen av barn­genom­gångarna tas även föräldrarnas observationer av deras barn med i arbetet för att få en helhetssyn av barnet.

Utvecklingssamtal

Två gånger per år erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal. Ett samtal innehåller en beskrivning av barnets lärande på förskolan.

Föräldramöte

På hösten bjuder vi in till föräldramöte där vi berättar om verksamheten utifrån förskolans läroplan och arbetsplaner. Föräldrarna blir delaktiga genom pedagogiska diskussioner i små grupper.

Sommaravslutning

Onsdagen före midsommarafton bjuder vi in er familjer på midsommarfirande och sånguppträdande, och firar av våra sexåringar som flyger vidare till förskoleklassen.

Sidan uppdaterad 2020-03-12