Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Ett barn som klättrar i en klätterställning

Vår verksamhet

På förskolan Hälsinggården genomsyras verksamheten av leken och det sociala samspelet. Vi jobbar efter ledorden trygg, rolig och lärorik som är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Utbildningen utgår från barnen och deras intressen. Just nu fokuseras utbildningen på natur & teknik, musik & rörelse samt språk & sagor. 

En hylla med bland annat böcker

Vi utmanar hela tiden barnen i deras lärande för att bygga på deras kunskaper. Vi arbetar dessutom aktivt med förändringar i lärande­miljön utifrån vad vi sett att barnen intresserar sig för, detta gäller såväl inne som utemiljön.

Pedagoger

Alla pedagoger har utbildning i ICDP-vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna-barn och barn-barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Dockor som ligger på marken i naturen

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-03-12