Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som klättrar i träd.

Vår verksamhet

På förskolan Hälsinggården genomsyras verksamheten av leken och det sociala samspelet. Vi jobbar efter ledorden trygg, rolig och lärorik som är utgångspunkten i det livslånga lärandet. Verksam­het­en utgår från barnen och deras intressen.

Vi utmanar hela tiden barnen i deras lärande för att bygga på deras kunskaper. Vi arbetar dessutom aktivt med förändringar i lärande­miljön utifrån vad vi sett att barnen intresserar sig för, detta gäller såväl inne som utemiljön

Pedagoger

Alla pedagoger har utbildning i ICDP-vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna-barn och barn-barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13