Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Ett barn som blåser såpbubblor

Tider och rutiner

Förskolans öppettider

Kommunens förskolor är öppna, utifrån barnens vistelsetid, från klockan 06.00 till klockan 18.30. Detta gäller alla förskolor förutom på den dygnet-runt-öppna förskolan Ugglevägen.

Vistelsetiden för barnet avtalas skriftligt, via ett schema, utifrån vårdnadshavarens arbets- studie- och resetid.

Hälsinggårdens rutiner

Omsorg utanför bemannade tider

Om ditt barn behöver omsorg utanför våra bemannade tider är det viktigt att du som vårdnadshavare meddelar helst två veckor innan. Detta för att personalen skall kunna lägga om sitt schema på bästa sätt.

15-timmars placering

Har ditt barn en så kallad 15-timmars placering (allmän förskola, arbetslöshetsplats, föräldraledighetsplats) går barnet måndag-onsdag mellan klockan 08.45-13.45.

En dag på förskolan Hälsinggården

  • Hälsinggården öppnar när första barnet är schemalagt.
  • Klockan 08.00 Frukost.
  • Under förmiddagen pågår gruppverksamhet ute eller inne.
  • Klockan 11.00 Lunch.
  • Klockan ca. 12:15-13:15 Läsvila för de äldre barnen. Sovvila för de mindre barnen och är efter barnens egna behov. Efter det fortsätter verksamheten ute eller inne.
  • Klockan ca.14.30 Mellanmål.
  • Verksamhet ute eller inne.
  • Hälsinggården stänger när sista barnet är schemalagt.
Sidan uppdaterad 2020-03-12