Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En massa leksaksdjur

Vår verksamhet

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är ute varje dag och vi har ett litet naturområde med angränsande lekpark i närheten, dit vi går med barnen i mindre grupper. Där följer vi årstidsväxlingarna, jobbar med utematematik och leker rörelselekar.

Barn som springer på skolgården.

Språk, normer och värden

Våra målområden behandlar språkutveckling, normer och värden samt mångfald och interkulturalitet. Vi jobbar med språkutveckling på flera olika sätt. Vi har till exempel samlingar med barnen flera gånger i veckan och då jobbar vi med mycket rim, ramsor, sång och musik.

Vi läser dagligen böcker anpassade efter barnens ålder och berättar sagor med hjälp av flanobilder eller konkret material. Bland de yngre barnen är Babblarna mycket populära och på småbarnsavdelningen Hyttan är de ständigt närvarande: på väggarna, vid skötborden, som figurer och handdockor med mera.

Normer och värden

Vi arbetar specifikt med normer och värden där vi samtalar om kompisskap och hur vi är mot varandra. Barnen får lära sig att lösa kompisproblem med vägledning av oss pedagoger. Vi samtalar om mångfald och interkulturalitet och att alla människor har lika värde oavsett vem man är.

Material och miljöer

Material och miljöer på förskolan ska väcka nyfikenhet och intresse hos barnen för naturvetenskap/teknik, skapande, matematik, språk och väcka lust till rörelse och lek.

Vi jobbar kontinuerligt med vår miljö och förändrar och anpassar den utifrån barngruppens intressen. Åldersindelningen på förskolan medger att åldersanpassa miljön på respektive avdelning.

Sidan uppdaterad 2020-02-17