Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Organisation

Vår förskola består av åtta avdelningar som är indelade i tre “bubblor” som samverkar på olika sätt. Nedan kan du läsa kortfattat vad som skiljer bubblorna åt, och hur vi hänger ihop med varandra.

Violen, Liljan och Gullvivan

Dessa är våra tre avdelningar för de allra yngsta barnen. Vi håller till på entréplan i den stora byggnaden. Miljöerna och undervisningen är anpassad till barnens ålder och utveckling. När de “växt ur” dessa miljöer flyttar de upp till någon av de tre avdelningarna för de äldsta barnen.

Månen, Solen och Stjärnan

De tre avdelningarna på övervåningen har anpassat sina pedagogiska miljöer till de äldsta barnen. Här fortsätter barnen att utmanas i sitt lärande och utveckling, samtidigt som femåringarna även förbereds för övergången till förskoleklass och grundskola.

Det gemensamma utrymmet Galaxen ger pedagogerna möjlighet att samarbeta i tvärgrupper och med långsiktiga, gemensamma projekt, samtidigt som varje avdelning har möjlighet att behålla sin särart.

Norrgården och Sörgården

Dessa två avdelningar har en utformning som gör det möjligt att anpassa den pedagogiska miljön för barn från ett till fyra års ålder. Här har även anpassningar gjorts för att kunna ta emot barn med extra stort omsorgsbehov. När barnen på Norr- och Sörgården ska börja sitt sista år i förskolan flyttar de upp till någon av de tre avdelningarna Månen, Solen eller Stjärnan.

Gården

När vi är utomhus använder vi talesättet “allas barn”. Det betyder att samtliga pedagoger tar ett gemensamt ansvar för de barn som befinner sig på gården, oavsett vilken avdelning eller “bubbla” de tillhör.

Sidan uppdaterad 2022-02-28