Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Organisation

Vår förskola består av åtta avdelningar som samverkar på olika sätt. Nedan kan du läsa kortfattat vad som skiljer de olika avdelningarna åt, och hur vi hänger ihop med varandra.

Violen, Liljan, Sörgården och Gullvivan

Dessa är våra fyra avdelningar för de allra yngsta barnen. Här inleder de flesta av våra barn sin förskoletid. Vi håller till på entréplan i den stora byggnaden, samt längst bort i den låga tegelbyggnaden (”gamla” Hasselvägen). Miljöerna och undervisningen på avdelningarna är anpassad för att möta barnens behov och utvecklingspotential. När de sedan “växt ur” dessa miljöer flyttar de över till någon av de fyra avdelningarna för de äldsta barnen.

Månen, Solen, Norrgården och Stjärnan

Dessa fyra avdelningar har anpassat sina pedagogiska miljöer till de äldsta barnen. Här fortsätter barnen att utmanas i sitt lärande och utveckling, samtidigt som femåringarna även förbereds för övergången till förskoleklass och grundskola.

Det gemensamma utrymmet Galaxen, som ligger på övervåningen i ”stora huset”, ger pedagogerna möjlighet att samarbeta i tvärgrupper och med långsiktiga, gemensamma projekt, samtidigt som varje avdelning har möjlighet att behålla sin särart.

”Gamla” Hasselvägen

Avdelningarna Norrgården och Sörgården ligger i den renoverade tegelbyggnaden och har en unik utformning, jämfört med övriga avdelningar på Hasselvägen. Här arbetade vi tidigare med barn i ett större åldersspann: ett till fyra års ålder. Sedan hösten 2023 har en omorganisation inletts, som går ut på att anpassa Sörgården till de yngre barnen och Norrgården till de äldre barnen.

Gården

När vi är utomhus använder vi talesättet “allas barn”. Det betyder att samtliga pedagoger tar ett gemensamt ansvar för de barn som befinner sig på gården, oavsett vilken avdelning eller åldersgrupp de tillhör.

Sidan uppdaterad 2023-09-25