Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar vid ett staffli.

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, ett mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi pedagoger utbildas enligt ICDP (vägledande samspel). Detta är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Tecken som stöd, bildstöd och även kroppsspråk är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Det ger barnen många vägar in till språket och fungerar som stöd till barnets språkutveckling.

Musikspråka

På Järnet har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnet språket, motoriken, hörseln och öga-hand-koordinationen. Det lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avdelningen Svalan

Kanin och Igelkott som handdockor
Fyra böcker om Kanin och Igelkott

I början på terminen är det många nya barn som introduceras och vårt fokus är trygghet och relationer. Barnen får bekanta sig med varandra och med de olika material som finns på förskolan. Vi får en möjlighet att se vilka intressen som finns i barngruppen och planerar vidare utifrån dem för en rolig och lärande verksamhet för alla barn.

Vi arbetar med våra rutiner som även de skapar en förutsägbarhet och trygghet. Samlingen skapar en vikänsla och gruppverksamheten med lite mindre grupper skapar tid och utrymme till var och en.

Vi som pedagoger har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där dialog med barnen har en stor roll. Vi vill att barnen ska språkbada i så många språksammanhang som möjligt, där vi vägleder barnen och hjälper dem att sätta ord på saker och känslor.


Avdelningen Svanen

barn som målar ett hav

Svanen jobbar med tema "havet" HT-23. Vi arbetar i smågrupper och följer barnens intressen. Vi har Fokus på sköldpaddor och bläckfiskar. Vi använder oss av olika material och tillvägagångssätt, skapande, dans, multimodalitet för att upptäcka och utforska tillsammans. Vi fokuserar på att skapa bra rutiner och en trygghet i barngruppen.

 

 Sidan uppdaterad 2023-09-04