Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar vid ett staffli.

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, ett mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi pedagoger utbildas enligt ICDP (vägledande samspel). Detta är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Tecken som stöd, bildstöd och även kroppsspråk är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Det ger barnen många vägar in till språket och fungerar som stöd till barnets språkutveckling.

Musikspråka

På Järnet har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnet språket, motoriken, hörseln och öga-hand-koordinationen. Det lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avdelningen Svalan

Kanin och Igelkott som handdockor
Fyra böcker om Kanin och Igelkott

Under hösten -21 har Kanin och Igelkott flyttat in till oss på avdelningen Svalan, de är med oss i samlingen och i våra grupper.

Det finns en serie små böcker som handlar om just Kanin och Igelkott som tar upp olika igenkännande vardagssituationer. Med uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras tio olika teman. I berättelserna om Kanin, Igelkott och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor.

Under våren -22 fortsätter vi arbetet med Kanin och Igelkott utifrån några nya kompisböcker.


Kanin och Igelkott i deras hus

Kanin och Igelkott bor i hallen på Svalan i sitt egna hus.

Kompiskoja gjord av en potatiskartong

Barnens egna kompiskoja som vi gjort av en potatiskartong

Vi som pedagoger har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där dialog med barnen har en stor roll. Vi vill att barnen ska språkbada i så många språksammanhang som möjligt, där vi vägleder barnen och hjälper dem att sätta ord på saker och känslor.


Avdelningen Svanen

Barn som ritar vägen till sitt hus.
Papper med olika färger som föreställer dörrar vi kan knacka på.

Under våren 2022 fortsätter vi att arbetar med vår egna familj som utgår ifrån det kända för barnet. Vi gör en knacka-på bok, där vi vid varje samling knackar på och pratar om våra familjer och vilka färger våra dörrar har.

 

Barn på promenad till Tisken och spanar in änderna.

En gång i veckan gör vi en utflykt i vår närmiljö. Det kan vara ett besök till vårt världsarv Gruvan, en promenad till skogen eller till ån för att hälsa på änderna. Syftet är att ha en stimulerande och rolig stund tillsammans utanför förskolans gård.

Vi har spontana rörelsepass där vi tränar koordination och motorik. Vid våra musikspråkaträffar spelar vi instrument och sjunger med hela kroppen. I vår ateljé skapar vi med olika tekniker och låter kreativiteten flöda.

Avdelningen Sparven

Lekmiljö på avdelningen Sparven.
Olika material på avdelningen.

Under den här terminen har vi matematik och språkutveckling som våra fokusområden. Vi arbetar med dessa områden på barnens nivå i tvåveckors block. Ett sådant block kan till exempel vara mönster som är viktigt för en grundläggande matematisk förståelse. Vi använder då olika material exempelvis legobitar, sorteringsfigurer, ateljématerial, pärlplattor och färgpluppar. Vi provar att göra mönster på olika nivåer.Sidan uppdaterad 2022-03-07