Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet. Pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor, På lika villkor. Förskolan är jämställdhetsmärkt.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta fram läsning i förskolan.

Avdelningen Bofinken

Barn som målar sten.
Barn som målar på tavlan.

På avdelningen Bofinken arbetar vi i ateljén med färg och form. Barnen testar programmering med Bee-bots och på rörelsepassen tränar barnen sin motorik och samarbetsförmåga. Vi promenerar till skogen och Klättergläntan med de äldsta barnen.

Avdelningen Svanen

Barn som målar sten.
Barn som målar på tavlan.

På avdelningen Svanen fokuserar vi just nu på musikspråka, rörelse, skapande, experiment, skogen och högläsning.

Vi promenerar till Klättergläntan en gång i veckan med de äldsta barnen från hela förskolan. Under rörelsepassen tränar vi koordination och motorik under lustfyllda former. På musikspråkan spelar vi instrument och sjunger med hela kroppen. I vår ateljé skapar vi med olika tekniker och där ges fritt utrymme till kreativiteten. Under terminen har vi experimenterat med ljus och skuggor med material från vår NTA-låda. I och med läslyftet, Skolverkets satsning på att främja barns språk-, läs- och skrivutveckling, läser vi mycket och ofta under hela dagen.

Avdelningen Sparven

Barbapappa-bok.
Barbapappa-målning på en dörr.

På avdelningen Sparven har vi skapande i ateljén. Vi promenerar till skogen med de äldsta barnen och har musiksamling med alla avdelningarna en gång i veckan. Vi har många stunder med högläsning och berättande.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-29