Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som sitter på ett gungdjur

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, ett mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Förskolans verksamhet utgår från det undersökande och nyfikna barnet och pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Musikspråka

På Järnet har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnet språket, motoriken, hörseln och öga-hand-koordinationen. Det lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Svalan

Barn hoppar
Barn skriver bokstäver

På avdelningen Svalan fokuserar vi denna termin på språkutveckling och rörelseglädje.

Vi som pedagoger har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där dialog med barnen har en stor roll. Vi vill att barnen ska språkbada i så många språksammanhang som möjligt, där vi vägleder barnen och hjälper dem att sätta ord på saker och känslor.

På Svalan arbetar vi just nu med det språkutvecklande materialet Babblarna. För att ytterligare förstärka språket använder vi oss av tecken som stöd, mycket kroppsspråk och i vissa fall även bildstöd. På Svalan älskar vi sång, musik och dans. Vi rör oss så ofta vi kan och ett kännetecken för Svalan är glädje hos barn och pedagoger!

Avdelningen Svanen

Barnteckningar föreställande bokstäver
svarta pappersfigurer i en låda

Under våren 2021 arbetar vi med temat känslor. Med hjälp av Djuren på Djuris försöker vi stärka barnens relationer till varandra och ge verktyg för att reflektera över olika sorters känslor.

En gång i veckan gör vi en utflykt i vår närmiljö. Det kan vara ett besök till vårt världsarv Gruvan, en promenad till skogen eller till ån för att hälsa på änderna. Syftet är att ha en stimulerande och rolig stund tillsammans utanför förskolans gård.

Vi har spontana rörelsepass där vi tränar koordination och motorik. Vid våra musikspråkaträffar spelar vi instrument och sjunger med hela kroppen. I vår ateljé skapar vi med olika tekniker och låter kreativiteten flöda.

Avdelningen Sparven

Djur i hylla
Kuber av plast som lyser

På avdelningen Sparven använder vi ett tematiskt arbetssätt och den här terminen är vårt tema djur. Veckans djur är den röda tråden för att arbeta med både språk, matematik, musik, naturvetenskap, skapande och alla andra delar ur läroplanen.

Vi fokuserar även på konstruktion och bygg och intresserar oss för bokstävernas värld.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2021-03-18