Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som pysslar.

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet.

Pedagogerna är utbildad i jämställdhetsfrågor, På lika villkor. Förskolan är jämställdhetsmärkt.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.
Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Gemensamt tema läsåret 2017/2018

Elsborgs förskolor, Järnet, Malmen och Glashyttan arbetar med ett gemensamt tema: SAGOR. Varje avdelning arbetar utifrån sin barngrupps intresse.

Under läsåret deltar vi i ett IT-projekt där barnen arbetar med QR-koder, I-pads och projektor, filmskapande samt programmering med bland annat Bee-bot´s.

Avdelningen Bofinken

Babbarna leksaker.

På avdelningen Bofinken arbetar vi med Babblarna under detta läsår.

Avdelningen Svanen

Barn som målar sten.
Barn som målar på tavlan.

På avdelningen Svanen arbetar vi med Barbapappa. Tillsammans med avdelningen Sparven har vi tvärgrupper utifrån barnens ålder.

Tillsammans med Barbafamiljen möter barnen matematik, naturvetenskap, bygg-och konstruktion, litteracitet, skapande, musik, motorik och lek.

Avdelningen Sparven

Barbapappa-bok.
Barbapappa-målning på en dörr.

På avdelningen Sparven arbetar vi med Barbapappa. Tillsammans med avdelningen Svanen har vi tvärgrupper utifrån barnens ålder.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-06-01