Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som sitter på ett gungdjur

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, ett mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Förskolans verksamhet utgår från det undersökande och nyfikna barnet och pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.

Avdelningen Bofinken

Barn hoppar
Barn skriver bokstäver

På avdelningen Bofinken fokuserar vi denna termin på språkutveckling och rörelseglädje.

Vi som pedagoger har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där dialog med barnen har en stor roll. Vi vill att barnen ska språkbada i så många språksammanhang som möjligt, där vi vägleder barnen och hjälper dem att sätta ord på saker och känslor.

På Bofinken arbetar vi med veckans bokstav och på så sätt bekantar vi oss med skriftspråket. För att förstärka språkutvecklingen använder vi oss av tecken som stöd, mycket kroppsspråk och i vissa fall även bildstöd. På Bofinken älskar vi sång, musik och dans. Vi rör oss så ofta vi kan och ett kännetecken för Bofinken är glädje hos barn och pedagoger!

Avdelningen Svanen

Barnteckningar föreställande bokstäver
svarta pappersfigurer i en låda

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla sin identitet och sitt intresse för språk. Under våren 2020 har vi på avdelningen Svanen särskilt fokus på detta. Vi har därför valt att arbeta med våra familjer och bokstäver. Hur ser just min familj ut? Vilken bokstav börjar mitt namn på, och hur låter den?

Vi har rörelsepass där vi tränar koordination och motorik under lustfyllda former. Vi har musikspråka, då vi spelar instrument och sjunger med hela kroppen. I vår ateljé skapar vi med olika tekniker och låter kreativiteten flöda.

Avdelningen Sparven

Djur i hylla
Kuber av plast som lyser

På avdelningen Sparven använder vi ett tematiskt arbetssätt och den här terminen är vårt tema djur. Veckans djur är den röda tråden för att arbeta med både språk, matematik, musik, naturvetenskap, skapande och alla andra delar ur läroplanen.

Vi fokuserar även på konstruktion och bygg och intresserar oss för bokstävernas värld.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-02-24