Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som sitter på ett gungdjur

Vår verksamhet

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Utgår från det nyfikna barnet

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet. Pedagogerna är utbildade i jämställdhetsfrågor, På lika villkor. Förskolan är jämställdhetsmärkt.

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap, samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Deltar i läslyftet

Tecken som stöd är något vi använder oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.

Avdelningen Bofinken

Barn leker med en bee-bot.
Plastdjur på ett bord

På avdelningen Bofinken arbetar vi i ateljén med färg och form. Barnen testar programmering med Bee-bots och på rörelsepassen tränar barnen sin motorik och samarbetsförmåga. Vårt tema för terminen är Snick och Snack i kungaskogen.

Avdelningen Svanen

Barn som målar en spindel i deg
Barn som rör med pinnar i en hink

På avdelningen Svanen har vi något vi kallar för månadens tecken. Just nu intresserar vi oss särkilt för spindlar, bokstaven S och färgen grön.

En gång i veckan promenerar vi till skogen med de äldsta barnen. Under våra rörelsepass tränar vi koordination och motorik under lustfyllda former. Vi har musikspråka, då vi spelar instrument och sjunger med hela kroppen. I vår ateljé skapar vi med olika tekniker och ger fritt utrymme till kreativiteten.

Avdelningen Sparven

Djur i hylla
Barn leker med plastdjur

På avdelningen Sparven använder vi ett tematiskt arbetssätt och denna termin är vårt tema djur. Veckans djur är den röda tråden för att arbeta med både språk, matematik, musik, naturvetenskap, skapande och alla andra delar i läroplanen.

Vi promenerar till skogen med de äldsta barnen och har musiksamling med alla avdelningarna en gång i veckan.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-02-17