Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett rum med många leksaker

Förskolan Jungfruns verksamhet

Vi arbetar med utgångspunkten att samhällets mångfald utgör en tillgång som berikar alla. Ett interkulturellt förhållningssätt, skapande av goda relationer, ett språkutvecklande arbetssätt samt ett nära samarbete mellan förskola och vårdnadshavare är kännetecknande för vår verksamhet.

På förskolan Jungfrun ligger kulturella möten i fokus. Vårt upptagningsområde erbjuder mångfald av olika kulturer, religioner och språk. Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. I varje barngrupp arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Leksaker
En stor trärulle som ligger utomhus på en gräsmatta

Oavsett vilken grupp ditt barn befinner sig på möts de av en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Varje grupp utgår från sin specifika kompetens och aktuella gruppsammansättning för att skapa en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Vi strävar även efter att samarbeta med dig som vårdnadshavare. Tillsammans kan vi skapa möjligheten för barnet att ta sina första steg i utvecklingen till en ansvarskännande samhällsmedborgare.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-12