Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vuxen kvinna och två barn tittar på en dataskärm

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi har under året kontinuerliga samtal tillsammans med er som föräldrar om ditt barns utveckling och lärande och om hur ni trivs på vår förskola. En gång per termin bjuder vi in till föräldramöten, då vi gärna informerar om vår verksamhet.

Löpande information från både personalen och förskolechefen kommer i dagsläget oftast ut i pappersform, i form av till exempel så kallade månadsbrev, som ni som föräldrar kan ta del av. Den viktigaste kontakten mellan föräldrar och förskolepersonal sker i samband med lämning och hämtning av ditt barn.

Sidan uppdaterad 2020-02-12