Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Högskolan Dalarna.

Samverkan med Högskolan Dalarna

Bojsen­burg och Britsarvets förskoleområde är numera partnerskoleområde med högskolan Dalarna. Många förskolor i området har pedagoger som är så kallad verksamhetsförlagda utbildare och deras förskolor tar emot elever från förskollärarutbildningen.

Eleverna är knutna till en förskola under hela sin utbildning och genomför där sin verksamhetsförlagda utbildning i tre perioder på fem veckor vardera. Förutom dessa längre praktikperioder kommer eleverna till förskolan under enskilda fältstudiedagar, för att göra observationer för uppgifter de har i sina högskoleförlagda kurser.

Vi ser att du som student bidrar i allra högsta grad till utveckling av vår verksamhet, Du ses som en tillgång i arbetslagen. Tanken är att VFU-handledarna och studenter kommer att ingå ett gemensamt nätverk för litteratur seminarier och pedagogiska diskussioner.

Sidan uppdaterad 2019-02-26