Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

Hos oss på förskolan Kantarellen genomsyras verksamheten av leken och det sociala samspelet. Gemenskap och respekt för varandra är viktigt och vi arbetar alltid för att alla ska känna sig sedda och lyssnade på. Vi är närvarande pedagoger och aktiva i leken och lärandet tillsammans med barnen.

Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Flera av pedagogerna har utbildning i ICDP- vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna och barn och barn och barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Vår förskola är sedan flera år tillbaka, certifierad med jämställdhetsmärkningen På lika villkor.

Barn som ligger på golvet på förskolan. De har lagt sig så att de tillsammans formar en fyrkant.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-04-25