Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker med leksaker på ett bord

Vår verksamhet

Hos oss på förskolan Kantarellen genomsyras verksamheten av leken och det sociala samspelet. Gemenskap och respekt för varandra är viktigt och vi arbetar alltid för att alla ska känna sig sedda och lyssnade på. Vi är närvarande pedagoger och aktiva i leken och lärandet tillsammans med barnen.

Barnens behov

Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet.

Samspel mellan vuxna och barn

Flera av pedagogerna har utbildning i ICDP- vägledande samspel, ett program som grundar sig på FN:s barnkonvention. Vägledande samspel handlar om ett positivt samspel mellan vuxna och barn och barn och barn. Det handlar om respekt, lyhördhet och positiv gränssättning för barnet.

Jämställdhet

 • Vi tänker på hur vi förhåller oss till barnen i olika situationer så att alla behandlas för den person de är.
 • Alla har rätt till lika stor plats i gruppen och lika mycket talutrymme.
 • Vi skapar den pedagogiska miljön så att den ska tilltala alla.
 • Alla olika känslor är tillåtna att visas och man ska inte känna skuld för dem, till exempel att pojkar inte ska gråta eller att flickor inte ska vara arga och bråkiga.
 • Man får klä sig som man vill, ingen ska få kommentarer för hur man ser ut eller vad man har för färger eller figurer på sina kläder.

Länk till vår jämställdhetsplan

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ser till att det finns olika material att skapa och konstruera med. Vi skapar både tillsammans och enskilt. Det är viktigt att barnen får skapa utifrån deras eget tankesätt och vi försöker att hjälpa till med material, frågor och diskussioner för att det ska bli som de har tänkt sig.

 • Vi pratar om mätning via längd, vikt, volym, tid, temperatur med mera.
 • Sortering och klassificering, parbildning, räkneramsor, antal, siffror, sifferskrivning (taluppfattning).
 • Vi pratar om former och geometri (bygg, närmiljö, former i natur och föremål).
 • De fyra räknesätten.
 • Mönster.
 • Mattesagor, problemlösning.
 • Pedagogiska program på dator och lärplatta.
 • Programmering med små robotar.

Språket

 • Vi arbetar med ett språkmaterial som kallas Babblarna. Det är figurer i olika färger med olika namn som leker fram språket på ett roligt och enkelt sätt.
 • Rim, ramsor, sång, sagoböcker och sagopåsar.
 • Medvetna samtal med barnen.
 • Alla barn ska ha talutrymme, alla ska bli lyssnade på.
 • Barnen får alfabetet presenterat på olika sätt och ord visuellt för att väcka intresset för bokstäver.
 • Pedagogiska program på olika IT-verktyg.
 • Roliga språk-och skrivövningar.

Teknik

  • Forskande uteleksaker, såsom mätkärl, hängrännor, slangar, vattenlek, byggmaterial, rör med mera.
  • Experiment. Barnen utvecklar sin förmåga att skapa, bygga och konstruera. De får prova och undersöka, ta reda på saker som de är nyfikna på.

  Natur och miljö

  Vi har två fantastiska gårdar där barnen får möta olika utmaningar och vi har mycket löst material som barnen bygger och konstruerar med på olika sätt.

  • Vi skapar en utemiljö som gör att barnen får uppleva kretslopp.
  • Vi skapar en utemiljö som gör att barnen kan vara i enskildhet, skrymslen och vrår med hjälp av i växtlighet och olika byggmaterial.
  • Vi sår frön som blir till blommor.
  • Vi går till skogen- uppleva skog och djur (diskussion och forskning).
  • Vi sorterar våra sopor.
  • Vi försöker vara goda förebilder genom att släcka lampor som lyser i onödan och tänka på hur vi använder vårt vatten.
  • Vi använder vår kompostjord till våra planteringar.
  • Pedagogiska program på dator.
  • Titta i vårt mikroskop som man kopplar till datorn.

  Musik och rörelse

  • Sång
  • Dans
  • Lyssna på musik, röra sig till musik
  • Uppträda
  • Rytmik
  • Instrument
  • Rörelse
  • Drama

  Stjärngrupp

  Våra 5-åringar träffas vid några tillfällen i en liten grupp som vi kallar Stjärngruppen. Här får de chans att träffas och umgås inför skolan. Vi jobbar bland annat med självkänsla och gruppkänsla. Vi gör utflykter till skogen och arbetar med drama, skapande och andra aktiviteter som barnen visar intresse för.

  Sidan uppdaterad 2024-02-29