Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Verksamhetsplanering

På förskolan Kantarellen arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö).

Skapa och konstruera

Vi ser till att det finns olika material att skapa och konstruera med. Vi skapar både tillsammans och enskilt. Det är viktigt att barnen får skapa utifrån deras eget tankesätt och vi försöker att hjälpa till med material, frågor och diskussioner för att det ska bli som de har tänkt sig.

vackra bilder som barnen har målat

Matematik

Vi benämner olika begrepp i vardagssituationer, räknar saker i vår omgivning, använder olika räknesätt i våra samtal och lekar med barnen.

 • Vi pratar om mätning via längd, vikt, volym, tid, temperatur med mera.
 • Sortering och klassificering, parbildning, räkneramsor, antal, siffror, sifferskrivning (taluppfattning).
 • Vi pratar om former och geometri (bygg, närmiljö, former i natur och föremål).
 • De fyra räknesätten.
 • Mönster.
 • Mattesagor, problemlösning.
 • Pedagogiska program på dator och lärplatta.
 • Programmering med små robotar.
Skapande material på bord.
matte-uppdrag ute

Språket

 • Vi arbetar med ett språkmaterial som kallas Babblarna. Det är figurer i olika färger med olika namn som leker fram språket på ett roligt och enkelt sätt.
 • Rim, ramsor, sång, sagoböcker och sagopåsar.
 • Medvetna samtal med barnen.
 • Alla barn ska ha talutrymme, alla ska bli lyssnade på.
 • Barnen får alfabetet presenterat på olika sätt och ord visuellt för att väcka intresset för bokstäver.
 • Pedagogiska program på olika IT-verktyg.
 • Roliga språk-och skrivövningar.
Illustrationer från böcker på vägg.
Bilder på olika föremål, t.ex. stol och bord på vägg.

Teknik

  • Forskande uteleksaker, såsom mätkärl, hängrännor, slangar, vattenlek, byggmaterial, rör med mera.
  • Experiment. Barnen utvecklar sin förmåga att skapa, bygga och konstruera. De får prova och undersöka, ta reda på saker som de är nyfikna på.
  Barn som blåser såpbubblor.

  Interkulturellt arbete

  Hösten 2014 beslutade Falu Kommun att satsa på interkulturellt arbete i förskolan. Detta har lett fram till en medvetenhet och ett intresse för detta arbete i förskolan. Vi lånar böcker och sjunger sånger på andra språk, talar om olikheter och likheter.

  Natur och miljö

  Vi har två fantastiska gårdar där barnen får möta olika utmaningar och vi har mycket löst material som barnen bygger och konstruerar med på olika sätt.

  • Vi skapar en utemiljö som gör att barnen får uppleva kretslopp.
  • Vi skapar en utemiljö som gör att barnen kan vara i enskildhet, skrymslen och vrår med hjälp av i växtlighet och olika byggmaterial.
  • Vi sår frön som blir till blommor.
  • Vi går till skogen- uppleva skog och djur (diskussion och forskning).
  • Vi sorterar våra sopor.
  • Vi försöker vara goda förebilder genom att släcka lampor som lyser i onödan och tänka på hur vi använder vårt vatten.
  • Vi använder vår kompostjord till våra planteringar.
  • Pedagogiska program på dator.
  • Titta i vårt mikroskop som man kopplar till datorn.

  Musik och rörelse

  Barn som hoppar och leker.
  • Sång
  • Dans
  • Lyssna på musik, röra sig till musik
  • Uppträda
  • Rytmik
  • Instrument
  • Rörelse
  • Drama

  Genus

  • Vi har gått en utbildning om jämställdhetsarbete och har sedan 2011 På Lika Villkor-certifiering.
  • Vi tänker på hur vi förhåller oss till barnen i olika situationer så att alla behandlas för den person de är.
  • Alla har rätt till lika stor plats i gruppen.
  Barn som målar naglar.
  • Vi skapar den pedagogiska miljön så att den ska tilltala alla.
  • Alla olika känslor är tillåtna att visas och man ska inte känna skuld för dem, till exempel att pojkar inte ska gråta eller att flickor inte ska vara arga och bråkiga.
  • Man får klä sig som man vill, ingen ska få kommentarer för hur man ser ut eller vad man har för färger eller figurer på sina kläder

  Länk till vår jämställdhetsplanPDF

  Stjärngrupp

  Barn ute i naturen.

  Våra 5-åringar träffas och har en liten grupp som vi kallar Stjärngruppen. Här får de chans att träffas och umgås inför skolan. Vi jobbar bland annat med självkänsla och gruppkänsla. Vi gör utflykter till skogen och arbetar med drama, skapande och andra aktiviteter som barnen visar intresse för.

  Sidan uppdaterad 2019-04-26