Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn tittar på en dataskärm

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Det finns olika sätt för er föräldrar att ta del av vad som händer på dagarna, det kan handla om veckobrev, föräldramöten, utvecklingssamtal, och inte minst samtalen med oss pedagoger vid dagens slut. Vi använder oss också av ett digitalt verktyg, Unikum, som vi dokumenterar verksamheten i.

Utvecklingssamtal

För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så har du och barnets pedagoger utvecklingssamtal en gång om året. Här kommer vi gemensamt fram till hur vårt samarbete kan gynna barnet. Även här använder vi oss av det digitala verktyget, där vi följer och dokumenterar barnens utvecklig. VH kan gå in här och återkoppla med kommentarer och även läsa och svara på frågor inför utvecklingssamtalen. Vid behov kan vi naturligtvis boka in fler samtal.

Föräldramöte

Varje läsår inbjuds till ett föräldramöte där alla föräldrar och pedagoger samlas. Här får ni reda på hur gruppen fungerar och vad som planeras under terminen, samt vilka mål som vi har för att det ska bli en bra verksamhet för alla barnen i gruppen. Föräldramötet är också ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar.

Sidan uppdaterad 2024-02-29