Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som leker i en sandlåda

Utvärdering och resultat

För att förskolan ska kunna veta vad den ska göra, för att skapa en utbildning som leder fram till att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden, måste förskolan ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre.

Enkätundersökning

I slutet av vårterminen utvärderas de olika förskolorna genom en central enkät, den så kallade Lpfö- enkäten. Utvärderingen handlar om att bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Planeringsdagar på Karlberg

Fem gånger per år har all personal i Falu Kommuns förskolor studiedagar. Detta för att kunna planera, utvärdera och analysera verksamheten för att det ska bli så hög kvalitet inom förskolan som möjligt. Dessa dagar samarbetar förskolorna i kommunen och erbjuder barnomsorg till de barn som behöver det på någon närliggande förskola. Information om dessa studiedagar ges ut på förskolan i god tid innan de infaller.

Sidan uppdaterad 2020-02-17