Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Vår verksamhet

 

På förskolan Karlberg ligger kulturella möten i fokus. Vårt upptagningsområde erbjuder mångfald av olika kulturer, religioner samt språk. Vår verksamhet utgår från barnens intressen, behov och lek. Vi anpassar vår inom- och utomhusmiljö efter barnens intressen. Pedagogerna finns där för att se till att det finns rätt material för ändamålet.

Barn som klättrar över trädgrenar som fallit ner på marken.

I varje barngrupp arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Detta är utgångspunkten i det livslånga lärandet. Vi nyttjar gärna våra närliggande grönområden och besöker därför skog och mark runt förskolan för att utforska naturen kring oss.

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal­ och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik" (Lpfö 98/16, sidan 7).

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-08-22