Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En liten pojke och två vuxna kvinnor sitter tillsammans

För barn och föräldrar

Förskolan Karlberg är en kommunal förskola som ligger i bostadsområdet Bojsenburg. Förskolan består i dagsläget av fyra avdelningar där barnen är indelade efter ålder.

På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare som tillsammans ser till att barnens vistelse består av omsorg, fostran och lärande.

Vi arbetar med utgångspunkten att samhällets mångfald utgör en tillgång som berikar alla. Ett interkulturellt förhållningssätt, skapande av goda relationer, ett språkutvecklande arbetssätt samt ett nära samarbete mellan förskola och vårdnadshavare är kännetecknande för vår verksamhet. Barnen rustas för att bli goda världsmedborgare.

Sidan uppdaterad 2020-02-12