Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Förskolan Kvarnen kompletterar hemmet genom att skapa förutsättning för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Delaktighet och utvärdering

Vårdnadshavare har möjligheter till delaktighet och utvärdering av verksam­heten genom det dagliga mötet med pedagoger, under föräldramöten och utvecklingssamtal samt via enkäter.

Förskolan Kvarnens pedagoger doku­menterar kring varje barns trivsel, utveckling och lärande.

Sidan uppdaterad 2020-03-12