Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Naturen är rolig att utforska och leka i

Förskolan Kvarnen låter barnen utveckla en förståelse för naturvetenskapen genom att vara delaktiga i naturens växlingar, odling, och kretslopp.

Kvarnens förskola fördjupar sig just nu i naturvetenskap med att odla olika växter, studera insekter och växer med lupp och leka ute i skogen. Barnen deltager i processerna, diskuterar och dras slutsatser av händelseförloppen. Vi experimenterar kemiskt och fysiskt med olika material och vätskor. Barnen upptäcker enkla kemiska processer och fysiska fenomen. Prova gärna att göra "russinhissen" och "lavalampan"(finns på nätet). Förskolan vill medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till våra växter, djur och vår miljö. Vi visar hur vi alla är delaktiga i naturens kretslopp och hur viktigt det är att vi lever för att bevara vår natur. Några exempel är att vi delar på leksaker mellan avdelningar istället för att köpa nytt, vi skapar av material istället för att slänga dem och vi komposterar våra matrester. Våra sexåringar fick besöka Naturskolan uppe på Lilltorpet. Barnen fick uppleva en teater i skogen, sitta vid elden i kåtan, träffa nyfödda lamm och griskultingar samt en skuttande kalv. Förskolans dag firades med att springa Bamseloppet! Vi tackar alla våra familjer som hjälpte oss att göra fint på i vår trädgård med målning, snickeri och städning.


Snigel i skogen på ett löv

Vi värnar om att djuren får bo kvar i skogen

Ritad bild av russin i mineralvatten, kallad Russinhiss

Experiment med russin och mineralvatten, kallad "russinhissen"

Griskultingar på landet

Griskultingar hos Naturskolan

Barn med nummerlappar i löptävling

Bamseloppet och nummerlappar

Odling med barnen

Odling med barnen

Sidan uppdaterad 2019-05-22