Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Barnkonventionen och världen

Förskolans uppdrag är att följa Barnkonventionen och se till så att alla barns rättigheter förverkligas. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Förskolan Kvarnens ser till så att alla barn tas om hand och utvecklas genom lek och lärande. Barnkonventionens 54 artiklar om barns rätt, ger alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn ska diskrimineras.

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Vi samtalar med barnen och tar reda på vad de tycker och tänker. Vi konkretiserar Barnkonventionen för våra äldsta barn genom att resa ut i världen i en luftballong tillsammans med ett troll. Vi läser böcker, ser på bilder och filmer om hur barn har det i Sverige och i världens alla länder. Vi samtalar om hur barn bor, lever i vardagen och vilken mat de äter. Vi upptäcker olika länders natur och djur, traditioner, historia och kultur. Vi smakar på mat, dansar danser, lyssnar på musik och skapar något i från landet vi besöker. Barnen har egna erfarenheter och upplevelser som de delger varandra.

Sidan uppdaterad 2020-02-26