Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Språkutveckling

Handskrivning och minnesbilder övas in i förskolan

Förskolan ger varje barn ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier. Barnen övar sig i att tolka, samtala och ifrågasätta texterna tillsammans. De berättar vad de upplever och känner, ställer frågor och får en förståelse kring bilderna och berättelserna. Barnens ordförråd, talspråk och förmågan att leka med ord stimuleras. Handskrivning utvecklar finmotoriken, vilken är betydelsefull för handens alla precisionsrörelser och greppfunktioner. Här övar vi in minnesbilder av bokstävernas utseende och ordens stavning.

Sidan uppdaterad 2021-06-23