Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som leker i en sandlåda

Vår verksamhet

Lergökens verksamhet styrs av barnens intresse och behov. Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för alla. Vi lyssnar in barnen och utvecklar verksamheten utifrån vad barnens intressen, vi strävar efter att forma ute- och innemiljöerna så de lockar till lek och lärande.

Vi planerar, följer upp och utvärderar vår verksamhet under tid.

FN:s barnkonvention

På vår förskola har alla pedagoger gått på ICDP-kurs, Vägledande samspel, som har sin grund i FN:s barnonvention.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-08-17