Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Verksamhetsplanering

Avdelning Måsen

På Måsen går de yngsta barnen i åldern 1-2,5 år. Vi är två förskollärare och två barnskötare som arbetar på Måsen (sammanlagt tre heltidstjänster).

För många barn och vårdnadshavare är vi den första kontakten med förskolan och vi lägger stort fokus på att skapa en god anknytning och trygghet. Alla barn och vårdnadshavare skall känna sig sedda och värdefulla när de kommer till eller lämnar Måsen och skall mötas av positiva pedagoger.

Barn som leker i sandlådan.
Barn som målar.
Barn som leker med kort.
Barn som leker.

På en småbarnsavdelning är de dagliga rutinsituationerna såsom måltider, blöjbyten och på- och avklädning en viktig och stor del av dagen. Vi arbetar medvetet med att göra de situationerna pedagogiska genom att benämna och samtala med barnet kring det vi gör, samt uppmuntra och ge barnet tid att pröva själv.

Varje morgon har vi samling i två grupper, det har vi för att barnen blir mer delaktiga i en mindre grupp. I samlingarna fokuserar vi mycket på språket där vi bland annat arbetar med Babblarnas material Länk till annan webbplats., ett material som stärker de första språkljuden. Babblarna är mycket uppskattade av barnen och många känner också igen figurerna sedan tidigare. Vi använder oss även av sagor, handdockor, sånger, ramsor och rörelse under samlingarna.

Barn som leker på skolgård.
Barn som leker med tygbitar.

Andra aktiviteter är bland annat skapande, utevistelse och inte minst leken. I den viktiga leken upptäcker, härmar, övar och lär barnen av varandra. Leken är också mycket viktig för att öva på socialt samspel och vi pedagoger finns med i leken beredda att stötta, vägleda och stärka barnet.

I vårt arbete med barnen vävs även matematik, natur och teknik in i aktiviteter och samling.

Avdelning Viggen

Mjuksdjur.
Barn som pysslar.

På Viggen har vi en härlig grupp barn i åldern 2-4. Till vår avdelning kommer de yngsta barnen från Måsen och flyttar senare upp till Tärnan där de äldre barnen håller till.

På vår avdelning jobbar vi mycket med språket, normer och värden. I detta arbete arbetar vi tematiskt med Vännerna i Kungaskogen som är ett värdegrundande material med mycket empati som är väldigt uppskattat och berör detta på ett bra sätt. Vi har även specifika språksamlingar med rim, ramsor, mimik med mera.

Rum med barn som leker och hoppar.

Arbetet med Babblarna följer med till Viggen från Måsen för att stärka grunden i barnens språkljud. Detta knyter vi an till i alla vardagliga situationer som uppstår i verksamheten. Exempelvis vid rollek, matsituationer och konflikter som uppstår.

För att skapa trygghet och lekro på vår avdelning har vi valt att dela in barnen i mindre grupper under dagarna där barnen ges möjlighet till exempelvis skapande, pyssel, dans, rollek och byggen.

Avdelning Tärnan

Barn som leker med såpbubblor.
Barn som leker med låtsaskeramik.

På Tärnan har vi ett 20-tal barn inskrivna. Det är de äldsta barnen som går hos oss och vi är fyra pedagoger jobbar här.

Under dagen delar vi upp barngruppen så mycket vi kan. Vi har två samlingar, gruppverksamhet i tre grupper tisdag, onsdag och torsdag. Även den fria leken sker i mindre grupper i olika rum. Vi är utomhus varje dag.

Kamratskap är det tema, som genomsyrar hela verksamheten hela tiden. Vi strävar efter att barnen ska känna respekt och kunna leva sig in i andra människors situation. Vi pratar om likheter och olikheter här och i världen runt omkring oss.

Barns verk mitt i ett rum, med leksaker och växter.
Barns målning på fågel.

Språkutveckling är också ett viktigt arbetsområde, där vi jobbar med samtal, rim, ramsor, läsning, sång och rytm. Detta gör vi både på svenska och på andra språk. Vi tycker att leken är mycket viktig för barnens utveckling, sociala samspel och glädje.

Vi har mycket material, som inspirerar barnen att experimentera och lära och som samtidigt stimulerar barnen till samarbete och samtal. Vi försöker skapa lugna lekmiljöer utifrån barnens intressen, och som inbjuder till lek, fantasi, samtal och samspel.

Barn som leker utomhus.
Barn som leker i sandlåda.

Vårt mål är att barnen på Tärnan ska känna trygghet, glädje och att de ska lära sig bra saker inför framtiden.

Sidan uppdaterad 2022-08-17