Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Verksamhetsplanering

Avdelning Måsen

Barn som leker i sandlådan.
Barn som målar.

På Måsen går de yngsta barnen, vi har 15 barn i åldern 1-2,5 år. Vi är två förskollärare och två barnskötare som arbetar på Måsen (sammanlagt tre heltidstjänster).

För många barn och vårdnadshavare är vi den första kontakten med förskolan och vi lägger stort fokus på att skapa en god anknytning och trygghet. Alla barn och vårdnadshavare skall känna sig sedda och värdefulla när de kommer/lämnar Måsen och skall mötas av positiva pedagoger.

Barn som leker med kort.
Barn som leker.

På en småbarnsavdelning är de dagliga rutinsituationerna såsom måltider, blöjbyten och på & avklädning en viktig och stor del av dagen. Vi arbetar medvetet med att göra de situationerna pedagogiska genom att benämna och samtala med barnet kring det vi gör, samt uppmuntra och ge barnet tid att pröva själv.

Varje morgon har vi samling i två grupper, det har vi för att barnen blir mer delaktiga i en mindre grupp. I samlingarna fokuserar vi mycket på språket där vi bla arbetar med Babblarnas materiallänk till annan webbplats, ett material som stärker de första språkljuden. "Babblarna" är mycket uppskattade av barnen och många känner också igen figurerna sedan tidigare. Vi använder oss även av sagor, handdockor, sånger, ramsor och rörelse under samlingarna.

Barn som leker på skolgård.
Barn som leker med tygbitar.

Andra aktiviteter är bland annat skapande, utevistelse och inte minst leken. I den viktiga leken upptäcker, härmar, övar och lär barnen av varandra. Leken är också mycket viktig för att öva på socialt samspel och vi pedagoger finns med i leken beredda att stötta, vägleda och stärka barnet.

I vårt arbete med barnen "vävs" även matematik, natur och teknik in i aktiviteter/samling.

Avdelning Viggen

Mjuksdjur.
Barn som pysslar.

På Viggen har vi en härlig grupp barn i åldern 2-4. Till vår avdelning kommer de yngsta barnen från Måsen och flyttar senare upp till Tärnan där de äldre barnen håller till.

På vår avdelning jobbar vi mycket med språket, normer och värden. I detta arbete arbetar vi tematiskt med Vännerna i Kungaskogen som är en värdegrundande material med mycket empati som är väldigt uppskattat och berör detta på ett bra sätt. Vi har även specifika språksamlingar med rim, ramsor, mimik med mera.

Rum med barn som leker och hoppar.

Arbetet med Babblarna följer med till Viggen från Måsen för att stärka grunden i barnens språkljud. Detta knyter vi an till i alla vardagliga situationer som uppstår i verksamheten. Exempelvis vid rollek, matsituationer och konflikter som uppstår.

För att skapa trygghet och lekro på vår avdelning har vi valt att dela in barnen i mindre grupper under dagarna där barnen ges möjlighet till exempelvis skapande, pyssel, dans, rollek och byggen.

Avdelning Tärnan

Barn som leker med såpbubblor.
Barn som leker med låtsaskeramik.

På Tärnan har vi 19 inskrivna barn just nu, från februari blir det 21
barn. Det är de äldsta barnen som går hos oss. Fyra pedagoger
jobbar här.

Under dagen delar vi upp barngruppen, så mycket vi kan. Vi har två samlingar, gruppverksamhet i tre grupper tisdag, onsdag och torsdag. Även den fria leken sker i mindre grupper i olika rum. Vi är utomhus varje dag.

Kamratskap är det tema, som genomsyrar hela verksamheten hela tiden. Vi strävar efter att barnen ska känna respekt och kunna leva sig in i andra människors situation. Vi pratar om likheter och olikheter här och i världen runt omkring oss.

Barns verk mitt i ett rum, med leksaker och växter.
Barns målning på fågel.

Språkutveckling är också ett viktigt arbetsområde, där vi jobbar med samtal, rim,
ramsor, läsning, sång och rytm, på svenska, men också på andra språk. Vi tycker att leken är mycket viktig för barnens utveckling, sociala samspel och glädje.

Vi har mycket material, som inspirerar barnen att experimentera och lära
och som samtidigt stimulerar barnen till samarbete och samtal. Vi försöker skapa lugna lekmiljöer utifrån barnens intressen, och som inbjuder till lek, fantasi, samtal och samspel.

Under höstterminen har vi lagt fokus på att barngruppen ska bli trygg och stabil. Vårt tema var först kamratskap, senare tog vi upp natur och experiment på olika sätt i olika sammanhang.

Barn som leker utomhus.
Barn som leker i sandlåda.

Under våren kommer vi att skola in nya barn från vår ”mellanavdelning” och skola över våra äldsta barn till förskoleklass i lugn takt. Vi kommer också att ha ett tema, som genomsyrar verksamheten. Vårt mål är att barnen, som är på Tärnan, ska känna trygghet, glädje och att de ska lära sig bra saker inför framtiden.

Sidan uppdaterad 2018-04-13