Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Arbetsplan

Under verksamhetsåret 2018 så fokuserar förskolan Liljan på följande mål ur läroplanen för förskolan:

Barns inflytande

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Utveckling och lärande

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Normer och värden

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Sidan uppdaterad 2019-02-26