Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som bakar

Tema och projekt

Under verksamhetsåret 2019 och 2020 så fokuserar förskolan Liljan på tema väder och väderfenomen, läslyftet och Friendy - medkänslans pedagogik.

Väder och väderfenomen

Aktuellt tema är väder och väderfenomen. Barnen gör väderobservationer varje dag, läser av temperatur och tittar i väderappar. Naturvetenskap, matematik, språk, digitala verktyg och ett kritiskt granskande/källkritik vävs samman i dessa observationer. Barnen har skapat egna väderstationer såsom temperaturavläsare och regnmätare. Just nu så skapar de äldsta barnen med att göra egna vindmätare för att kunna se vindens riktning och hur mycket det blåser.

Vilka är de vanligaste vädren i vårt land? Hur varieras dessa i samband med årstider? Hur ser det ut i andra länder? Hur påverkas vi människor av vädret? Vilka kläder behöver vi i vilket väder? Barnens frågor och funderingar tas tillvara på, och pedagogerna hjälper barnen att reflektera och se samband.

Läslyftet

Förskolan arbetar med att skapa förutsättningar till att barnens intresse för läsning och litteratur skapas i tidiga åldrar. Barnen har ett sagorum/bibliotek där det finns en soffa, sittpuffar, myshörna med sänghimmel och en massa böcker förståss! Det finns möjlighet att titta i pekböcker, bilderböcker, böcker med endast versaler för den tidiga läsningen, ljudböcker, tidningar, möjligheter att dramatisera och använda digitala verktyg. Barnen möter litteratur i olika genrer. Barnen har möjlighet att låna hem böcker om så önskas.

Att låna litteratur från bokbussen gör vi varje månad och där ges barnen möjlighet att möta litteratur som presenterar olika livsvillkor och familjekonstellationer.

Friendy - medkänslans pedagogik

Förskolorna i vårt område började att arbeta med medkänslans pedagogik under läsåret 2018. Vi ser att det ger ett resultat i vår barngrupp - vi ger verktygen så att barnen kan sätta ord på sina känslor istället för att tex vända ilskan utåt eller inåt. Personalen får fortlöpande handledning inom Medkänslans pedagogik och det finns ett Friendy-nätverk i vårt område.

Sidan uppdaterad 2020-05-11