Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som pysslar

Barnens lärande

Förskolans läroplan

Förskolans verksamhet styrs av läroplanen, som säger oss att vår verksamhet ska byggas på en grund av omvårdnad, omsorg, fostran och lärande. Den ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Interkulturellt förhållningssätt

Ett interkulturellt förhållningssätt utgår från tanken att varje individ har rätt att synas och ges samma möjligheter att påverka verksamhetens innehåll. Våra olikheter - vare sig de är kulturella, religiösa, utseendemässiga eller beroende av utbildning eller inkomst - är de förutsättningar vi givits. Förmågan att använda dessa olikheter för att skapa ett "vi" är vår styrka, både i förskolan och i samhället.

Lyhördhet och respekt för barnet

Barnet ska alltid stå i centrum för vår verksamhet. Det är barnets nyfikenhet, intressen, vilja och förmågor som i möjligaste mån ska peka ut riktning och form för de aktiviteter vi erbjuder och de pedagogiska rum vi skapar. Därför strävar vi efter att alltid lyssna till barnens funderingar och infall och försöka se in i deras olika föreställningsvärldar och erfarenheter så att de kan speglas och stimuleras.

Sidan uppdaterad 2019-03-04