Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Vår verksamhet

Målet med verksamheten på förskolan Lövåsen är att den ska vara trivsam, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Vad menas med trivsamt?

Med trivsam menar vi att det ska finnas kompisar att leka med på förskolan. Att det finns fröknar som alltid är beredda att hjälpa till att ta fram pyssel och spel. Att man inte vill gå hem när dagen är slut.

Vad menas med tryggt?

Med trygg menar vi att det ska kännas bra att komma till förskolan på morgnarna. Att varje barn ska våga säga vad hen tycker och tänker, och att varje barn ska bemötas med respekt. Det ska också kännas bra för dig som vårdnadshavare att lämna ditt barn till oss.

Vad menas med lärorikt?

Med lärorik menar vi att varje dag ska ge något nytt till barnen: En insikt, en kunskap eller en erfarenhet som inte fanns där innan. Att vi som arbetar i förskolan ser barnen som ständigt lärande individer och uppmuntrar alla framsteg - stora som små.

Så uppnår vi våra mål

För att uppnå dessa mål arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår organisation. Det kan vara att till exempel se över rutiner, strukturen över dagen eller genomföra förändringar i den fysiska samt pedagogiska miljön, så att vi i möjligaste mån följer barngruppens aktuella behov och varje barns pågående utveckling.

Vi strävar efter att upprätthålla en trivsam, lugn, trygg, lek- och lärvänlig samt öppen miljö med högt i tak där både barnen och verksamheten kan blomma.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teckning med postit-lapp på där det står namnet "Anton".
Sidan uppdaterad 2019-03-04