Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre personer som går på gräset

Inskolning

Att sätta sitt barn i förskola är lite som att dra de första pensel­dragen på en hittills omålad tavla. Därför är du som vårdnadshavare alltid välkommen att göra ett besök hos oss innan du valt förskola för ditt barn. Det är ett stort steg för hela familjen och det är viktigt att det känns rätt för alla inblandade.

När du erbjudits och tackat ja till en plats hos oss får du ett brev med ytterligare detaljer om inskolningen.

Kort om inskolningsveckan

Vi anpassar alltid inskolningen efter ditt barns behov. Det går inte att på förhand bestämma hur lång tid en inskolning tar, det är en individuell process. Vi har valt att avsätta minst en vecka för inskolningen och du som vårdnadshavare måste vara tillgänglig hela den veckan - du kan alltså inte åka till arbetet eller vara upptagen på annat sätt under denna period, även under de stunder du inte är med barnet på förskolan.

Varför inskolning

Ibland får vi frågan varför vi har en inskolningsperiod. Anledningen är att ge ditt barn en trygg inledning på relationen mellan oss och ditt barn. En för snabb inskolning kan komma att upplevas som forcerad och stressande för barnet, liksom en alltför utdragen inskolning också har sina brister. Vårt fokus ligger alltid på att barnet ges möjlighet att på egna villkor ta kontakt med oss vuxna och barn på sin nya förskola.

Schema för inskolningen

Inskolning på Lövåsen löper vanligtvis från måndag till fredag. De första två dagarna utgörs av ett kort besök på en timme, där du är med ditt barn hela tiden. Sedan utvidgar vi tiden efterhand, samtidigt som du trappar ner din närvaro och på så vis lämnar över ansvaret till oss. Sista dagen provar vi med en heldag där ditt barn är med i verksamheten över förmiddag, lunch och vila.

Sidan uppdaterad 2019-07-31