Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som gungar

Organisation

Förskolan Lövåsen är en flerspråkig enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år. Vi arbetar åldersblandat i stora och små grupper.

Just nu är det populärt att dela in barn efter ålder, i så kallat åldershomogena grupper. Fördelarna med en sådan uppdelning är att det är lättare att bygga upp miljöer, erbjuda material och på andra sätt anpassa undervisningen enligt så kallat åldersadekvata nivåer.

På Lövåsen är det bara den så kallade femårsgruppen som är indelad efter ålder. Femåringarna, som gör sitt sista år i förskolan, förbereder sig för övergången till skolan och genom att ge dem utrymme att bearbeta detta stora steg tillsammans, tror vi denna övergång kan underlättas.

På Lövåsen ser vi dock ett stort värde i att arbeta åldersblandat. I en sådan grupp ges barnen möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans över de upplevda ålders- och mognadsgränserna - gränser vi anser inte existerar. Våra åldersblandade grupper kan vara både små och stora och utgår från barnens aktuella, gemensamma intressen.

Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt låta barnens egna initiativ till lärande ligga till grund för undervisningen. Vår roll som pedagoger är att uppmärksamma och förstärka detta lärande.

Bemanning

På förskolan arbetar två förskollärare och en barnskötare. Samtliga delar ansvaret för den verksamhet som bedrivs. Utöver detta har förskollärarna ett övergripande ansvar för planering och genomförande av och har tid avsatt för bland annat planering, uppföljning och analys av den undervisning som bedrivs.

Sidan uppdaterad 2019-05-10