Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet.

Personalen är utbildad i jämställdhetsfrågor och förskolan är jämställdhetscertifierad i På Lika Villkor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet. Det är ett projekt som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråkaPDF. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Korpen

Vi arbetar med temat "Snick och Snack i Kungaskogen" som baseras på värdegrunden. I temat följer vi barnens intresse och får in hela vår läroplan

Bok

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musikspråka/miniröris i stora rummet. Vi rör på hela kroppen, känner gemenskap och glädje med hjälp av musik och rörelse.

Barn som dansar

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Under våren har vi jobbat mycket med QR-koder samt att vi provat göra film med hjälp av green-screen

Mikroskop-ägg
Barn skapar film

Skapande

Med hjälp av olika tekniker skapar vi figurerna från Snick och Snack-boken. Vi har även byggt en egen koja i form av en kub.

Barn målar trädstam
målar papptallrikar
Barn skruvar med skruvdragare

Avdelningen Kråkan

I arbetet med Snick och Snack i Kungaskogen ingår förutom normer och värden även skogen med natur, matematik, skapande, kommunikation, motion och hälsa.

Bild på figurerna i Kungaskogen

Ateljén

I ateljén skapar vi mönster, målar, trycker och skapar med olika material

Pärlplattor
påskpyssel

Skogen

Vi går till Klättergläntan där motoriken tränas.

Promenad till skogen

Musik och rörelse

En dag i veckan musik o rörelse i stora rummet. Vi tränar takt, spelar och har olika rörelselekar.

Barn spelar

Avdelningen Örnen

Under våren har vi på örnen jobbat med Temat ”Vi reser till olika länder i luftballong”.

Genom temat har vi lärt oss om kulturell mångfald och jobbat med läroplanens olika mål.

Ex. vad vi jobbat med: Barnen målade en luftballong och gjorde pass som vi använt på våra resor.

Foto på trana

Vi har jobbat med sagor från länderna vi besökt på olika sätt tex med figurer och barnen har dramatiserat sagorna. Barnen har skapat i olika material med hjälp av olika tekniker.

Barnens likabehandlingsplan
figurer av trolldeg
hus av mjölkkartonger

Musikspråka/miniröris/lekar.

En dag i veckan går vi ner till stora rummet där vi har musikspråka/miniröris/lekar.

Barngymnastik

IT

Vi har lärt oss om natur, djur, musik, mat, språk, namn, huvudstad och flagga på olika sätt från varje land. Vi har tillsammans gjort en dokumentation med bilder, text och Qr koder inlästa av barnen från varje land.

Bilder på QR-koder

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, Korpen, Kråkan och Örnen tillsammans. Barnen väljer ett rum, som t.ex bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Avdelningen Kattugglan

Kattugglan öppnade i Januari och kommer att förbli en permanent avdelning på Malmens förskola. Vi arbetar med projekt "Utforskande"

Skapande

Här provar vi oss fram med färg och olika material och ger barnen fri tillgång till sin fantasi genom skapandet.

Barn målar

Djur och natur

Vi är ofta ute och hälsar på i naturen, gör lokala utflykter och upptäcker falun med nya ögon. allt från gruvbesök och mata ankor till att prova nya lekparker och besöker biblioteket.

Barn och vuxen tittar på Stora Stöten
Barn matar änder

Utforskande

Barnen får utforska olika material som till exempel vatten, ballonger, rörelser och musik.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-05-14