Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En målning

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolans verksamhet utgår från det undersökande och nyfikna barnet och pedagogerna är utbildad i jämställdhetsfrågor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Läs mer om musikspråka härPDF.

Avdelningen Korpen

Vi arbetar med temat Litteracitet. Vi väcker intresset för bokstäver, språkljud och det skrivna ordet både genom analoga och digitala hjälpmedel. Avdelningen deltar också i Teknikerjaktens projekt 3D i förskolan. Under denna termin arbetar vi även med antal inom matematik.

Bokstäver hänger från ett träd
Bokstäver byggda av lego

Musik och rörelse samt skogen

Under vårens första del har vi musikspråka/rörelse i stora rummet. Vi rör på hela kroppen, känner gemenskap och glädje med hjälp av musik och rörelse.

Våren möter vi i skogen. Då går vi, en gång/vecka, till vår skog där vi lär oss om djur, natur, leker och tränar vår grovmotorik.

Barn som klättrar på ett rep

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Vi arbetar mycket med programmering med hjälp av blue-bots samt QR-koder. Avdelningen deltar också i ett projekt genom Teknikerjakten som heter 3D i förskolan.

Korpen har även Instagram där vi dagligen visar vår verksamhet för vårdnadshavare.

Alfabetet med QR-koder
Kuber gjorda av strawbees

Skapande

I vårt tema skapar vi bokstäver med hjälp av olika bokstäver. Vi har även tillgång till en stor ateljé där vi skapar fritt varje vecka.

Bokstaven A gjord av glasspinnar
Bokstaven N skapad av kartong
Barn som målar

Avdelningen Kråkan

Vårens projekt är att resa ut i världen på olika sätt. I samarbete med barnens föräldrar utforskar vi deras hemländer där vi får lära oss om språk, kultur, traditioner, sånger och mat

bild på resväskor som barn har gjort

Ateljén

I ateljén skapar vi mönster, målar, trycker och skapar med olika material

Målad regnbåge
Kycklingar gjorda av barn

Skogen

Vi planerar att gå till skogen under våren.

Vuxna och barn som promenerar i skogen

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musik och rörelse. Vi tränar takt, spelar och har olika rörelselekar.

Barn som har gymnastik

Avdelningen Örnen

Under vårterminen lär vi oss med hjälp av Mark och Mylla. Dom kommer med uppdrag om experiment, natur, djur, rim och ramsor.

Skapande och bokstäver arbetar vi med på många olika sätt.

Vi arbetar också med ” Hur vi är en bra kompis”.

Örnens bygg- och lekrum utmanar och stimulerar barnen till samarbete, problemlösning och kommunikation.

bild på figurerna Mark och Mylla
Barn gör ett F med sina kroppar

Musikspråka/miniröris/lekar.

En dag i veckan går vi ner till stora rummet där vi har musikspråka/miniröris/lekar.

Barn har musikspråka

IT

Varje barn har fått sin favoritlåt programmerad med QR kod som de sen scannar och diggar till.

Barnen har också tillgång till Blue- Bot som de själva programmerar. Vart ska vi åka och hur kommer vi dit?

Vi har också ett alfabet som barnen kan scanna.

Bilder på QR-koder som är uppsatta på en vägg

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, Korpen, Kråkan och Örnen tillsammans. Barnen väljer ett rum, som till exempel bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Avdelningen Kattugglan

Här går barn mellan ett och tre år. För närvarande arbetar vi med projekt "Utforskande".

Skapande

Här låter vi barnen prova sig fram med färg och olika material för att ge dem fri tillgång till sin fantasi genom skapandet.

Ett barn som målar med fingerfärg

Djur och natur

Vi är ofta ute och hälsar på i naturen. Vi gör lokala utflykter och upptäcker Falun med nya ögon. Barnen får göra allt från att mat ankor och prova nya lekplatser till att besöka gruvan och biblioteket.

Barn och vuxna på promenad
Barn i skogen

Utforskande

Barnen får utforska olika saker och material varje dag, alltifrån vatten, lera och play-doo. Varje vecka har vi även musik och rörelse.

Barn gräver i lera
Barn degar med play-doo

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-02-24