Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet.

Personalen är utbildad i jämställdhetsfrågor och förskolan är jämställdhetscertifierad i På Lika Villkor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet som syftar till att lyfta flerspråkighet och andraspråksutveckling i förskolan.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråkaPDF. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Korpen

Vi arbetar med temat "Litteracitet". Vi väcker intresset för bokstäver, språkljud och det skrivna ordet både genom analoga och digitala hjälpmedel. Avdelningen deltar också i Teknikerjaktens projekt "3D i förskolan". Under detta läsår arbetar vi även med mönster inom matematik.

Bokstaven D
Barn lägger mandala

Musik och rörelse samt skogen

Under höstens första del går vi till skogen en gång/vecka. Vi lär oss om djur/natur och tränar vår grovmotorik.

Sen går vi in och har musikspråka/miniröris i stora rummet. Vi rör på hela kroppen, känner gemenskap och glädje med hjälp av musik och rörelse.

Barn som klättrar

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Vi arbetar mycket med programmering med hjälp av blue-bot´s samt QR-koder. Avdelningen deltar också i ett projekt genom Teknikerjakten som heter "3D i förskolan".

QR-kod
Blue-bot

Skapande

I vårt tema skapar vi bokstäver med hjälp av olika bokstäver. Vi har även tillgång till en stor ateljé där vi skapar fritt varje vecka.

Bokstaven A av glasspinnar
Bokstaven B skapad av pärlor
Barn som målar

Avdelningen Kråkan

I arbetet med Snick och Snack i Kungaskogen ingår förutom normer och värden även skogen med natur, matematik, skapande, kommunikation, motion och hälsa.

Bild på figurerna i Kungaskogen

Ateljén

I ateljén skapar vi mönster, målar, trycker och skapar med olika material

Målad regnbåge

Skogen

Vi går till Klättergläntan där motoriken tränas.

Promenad till skogen

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musik och rörelse. Vi tränar takt, spelar och har olika rörelselekar.

Barn har gymnastik

Avdelningen Örnen

Under året lär vi oss med hjälp av Snick och Snack om livet i Kungaskogen och hur det är att vara en schysst kompis, genom saga och musik.

I Kungaskogen får alla vara med och alla vänner är goda kompisar.

Utifrån temat arbetar vi också med skapande, mattelek, djur och natur.

Snick och Snack-figurer

Musikspråka/miniröris/lekar.

En dag i veckan går vi ner till stora rummet där vi har musikspråka/miniröris/lekar.

Barngymnastik

IT

Varje barn har fått sin favoritlåt programmerad med QR kod som de sen scannar och diggar till.

Barnen har också tillgång till Blue- Bot som de själva programmerar. Vart ska vi åka och hur kommer vi dit?

Bilder på QR-koder

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, Korpen, Kråkan och Örnen tillsammans. Barnen väljer ett rum, som t.ex bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Avdelningen Kattugglan

Kattugglan öppnade i Januari och kommer att förbli en permanent avdelning på Malmens förskola. Vi arbetar med projekt "Utforskande"

Skapande

Här låter vi barnen prova sig fram med färg och olika material för att ge dem fri tillgång till sin fantasi genom skapandet.

Barn målar

Djur och natur

Vi är ofta ute och hälsar på i naturen. Vi gör lokala utflykter och upptäcker Falun med nya ögon. Barnen får göra allt från att mat ankor och prova nya lekplatser till att besöka gruvan och biblioteket.

Barn och vuxen tittar på Stora Stöten
Barn matar änder

Utforskande

Barnen får utforska olika saker och material varje dag, som till exempel vatten och ballonger. Varje vecka har vi även musik och rörelse.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-10-11