Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En målning

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi pedagoger utbildas i ICDP (vägledande samspel). Detta är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Det ger barnen många vägar in till språket och fungerar som stöd till barnets språkutveckling.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, Korpen, Kråkan och Örnen tillsammans. Barnen väljer ett rum, som till exempel bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Läs mer om musikspråka här Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Avdelningen Korpen

Detta läsår arbetar vi med temat "Barbapappa". Temat börjar med att vi hittar både Barbapappa och Barbamamma på vår förskolegård. Tillsammans med dom planterar vi 7 st magiska ägg och alla Barbabarn växer upp. Genom dessa barn väver vi in hela läroplanen i vårt arbete. Barngruppen delas sen upp i tre mindre grupper varje vecka där vi möter olika Barbabarn och arbetar med deras speciella intresseområden.

Barbapappabok
Barn planterar frön

Barbabarnen - olika grupper

Vi arbetar med tre Barbabarn åt gången i olika perioder. Hela vår läroplan vävs in under läsåret.
Barbafin tycker om fina saker och hon är en bra kompis som älskar att leka.
Barbaskön är konstnär och tar med barnen in i skapandevärlden.
Barbazoo älskar djur och natur och lär barnen om sambandet i vår miljö.
Barbaflinks intresse är bygg- och konstruktion, matematik, teknik och experiment.
Barbalala gillar dans, sång och musik
Barbastark månar om att vi äter bra och att vi rör på oss.
Barbabok tar med barnen in i litteracitetens värld, bokstäver och skriven text.

Barn kör låtsasbil
Målade papperslöv
Närbild på larv

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Vi arbetar med programmering , projektor, blue-bots samt QR-koder. Barnen har även en I-pad station där det finns pedagogiska appar att välja på utifrån vår läroplan.

Kuber gjorda av strawbees

Skogen

En dag varje vecka, under hösten och våren, går vi till skogen.

Barn klättrar i träd
Naturböcker
Löv på pinne

Avdelningen Kråkan

På Kråkan arbetar vi med temat "Snick o Snack i Kungaskogen". Det handlar om värdegrunden och kompisskap. Vi träffar figurerna i kungaskogen i teaterform och vi väver in språk, skapande, naturupplevelser och rörelse i vårt tema.

Ekorre- och igelkottsgosedjur

Vi lägger stort fokus vid utelek. vi är ute både en och två gånger om dagen.

Nu när våren snart är på väg kommer vi att gå till skogen igen.

Barn drar åkmadrass
Bild på snäcka

Skapande

Utifrån figurerna utmanar vi barnen i skapande och använder oss av olika material.

Skapande av träd

Rörelse

En dag i veckan har vi rörelse. "Sherbone-modellen" där kroppsuppfattning, samspel och språk tränas.

En massa fötter

Avdelningen Örnen

På örnen arbetar vi med vännerna Kungaskogen som ger oss utmaningar i olika teman tex djur och natur, värdegrunden och hur man är en bra kompis.

Skapande byggs på olika sätt in i våra teman.

Vi arbetar också med språket på olika sätt. Vi läser sagor med rekvisita, läser sagor på olika språk genom appen ugglo, vi lånar böcker från bokbussen och tränar munmotorik.

Bygg och konstruktion, språk och matte, rollek, spel och pyssel. Dessa lärmiljöer finns alltid tillgängliga för barnen. I dessa rum har vi valstund på örnen varje dag. Innehållet förändras efter barnens utveckling och intressen.

Vi har utelek varje dag fm och/ eller em.

Munmotorik
Ekorrar skapade av toarullar

Musikspråka/miniröris/lekar.

Musikspråka, miniröris och utflykt har vi en gång i veckan.

Barn i skogen

IT

När vi arbetar med IT använder vi oss av veckans appar, blue bot och scanning. Tillsammans med barnen tittar vi på vårt Instagram och pratar om vad vi gjort senaste veckan.

Bilder på QR-koder som är uppsatta på en vägg

Avdelningen Kattugglan

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra och vi ser våra olikheter som en tillgång både hos barn och pedagoger. Vi är närvarande pedagoger som aktivt arbetar för att stötta barnen i deras samspel och lekstrategier.

Vi har stor tilltro till barnens egen förmåga och arbetar för att de ska få utveckla sin självständighet i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem att utveckla och genomföra dessa.

Barn målar
Barn som tvättar händerna

Språk

Kattugglan är en mångkulturell avdelning med flera olika språk. Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling då den är grunden till samspel och kommunikation. Vi gör detta genom att sätta ord och benämna allting i

vardagliga situationer, leker med ord, sjunger och ramsar, fångar upp ord på barnens modersmål, läser böcker, berättar sagor, leker lekar samt arbetar med instrument och rytmik. Vi kompletterar det talade språket med tecken som stöd och bildstöd.

Instrument
Barn vilar på matta

Skapande, lek och utforskande

Vi ser vikten av att barnen får tid att fördjupa sig i olika aktiviteter som skapande, lek och utforskande. I dessa aktiviteter uppmuntras barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det ger barnen möjlighet att bearbeta intryck och utveckla sin inlevelse, fantasi samt problemlösningsförmåga.

Igelkottar av play-doo
Barn i skogen
Barn leker med plastdjur

Aktuellt just nu

Just nu har vår barngrupp ett väldigt stort intresse för skapande och det är något som vi arbetar mycket med. I vår lärmiljö har barnen själva alltid tillgång till olika sorters skapande-material att välja bland och vi pedagoger erbjuder också många olika sorters skapande. I skapandet försöker vi hela tiden bidra till sammanhang som uppmuntrar till lekfullhet och samspel mellan barnen. Genom skapandet får barnen också möjlighet att utforska kring t.ex. naturvetenskap och årstider likväl som de på ett lekfullt sätt får arbeta med matematik (t.ex. antal, siffror, former) samt skriftspråk/bokstäver.

Barn håller i en daggmask
Barn balanserar på stock
Sidan uppdaterad 2022-03-03