Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker med tyger.

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet.

Personalen är utbildad i jämställdhetsfrågor och förskolan är jämställdhetscertifierad i På Lika Villkor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i läslyftet. Det är ett projekt som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråkaPDF. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Korpen

Vi arbetar med temat "Snick och Snack i Kungaskogen" som baseras på värdegrunden. I temat följer vi barnens intresse och får in hela vår läroplan

Bok

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musikspråka i stora rummet. Vi rör på hela kroppen, känner gemenskap och glädje med hjälp av musik och rörelse.

Barn som dansar

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Bl.a tittar vi på naturens underverk med hjälp av mikroskop-ägg.

Mikroskop-ägg

Skapande

Vi skapar ett kompisträd tillsammans

Barn målar trädstam

Avdelningen Kråkan

I arbetet med Snick och Snack i Kungaskogen ingår förutom normer och värden även skogen med natur, matematik, skapande, kommunikation, motion och hälsa.

Bild på figurerna i Kungaskogen

Ateljén

I ateljen skapar vi mönster, målar, trycker och skapar med olika material

Pärlplattor

Skogen

Vi går till Klättergläntan där motoriken tränas.

Promenad till skogen

Musik och rörelse

En dag i veckan musik o rörelse i rstora rummet. Vi tränar takt, spelar och har olika rörelselekar.

Barn spelar

Avdelningen Örnen

På Örnen jobbar vi just nu med tema flyttfåglar. Vi har varit ute och kikat efter flyttfåglar, tagit reda på fakta, gjort QR koder om olika fåglar, målat av fåglar och skapat fåglar i papier mache. Vi ska skapa fågelautomater tillsamman med ree-doo.

När vi introducerar ett nytt tema använder vi oss av Mark och Mylla.

Foto på trana

Snick och Snack

Hela hösten har vi jobbat med värdegrunden. Vi har läst Kungaskogen, barnen har gjort sin egen likabehandlingsplan, kompisträd ( hur är man en bra kompis?) och vi har örnens kompistecken som barnen själv har kommit på.

Barnens likabehandlingsplan

Musikspråka/miniröris/lekar.

En dag i veckan går vi ner till stora rummet där vi har musikspråka/miniröris/lekar.

Barngymnastik

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tem. Just nu gör vi Qr koder (talande bild) tillsammans med barnen.

Bilder på QR-koder

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, alla tre avdelningar tillsammans. Barnen väljer ett rum, som t.ex bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar, rummen och materialet observeras för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-10-26