Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En målning

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi pedagoger utbildas i ICDP (vägledande samspel). Detta är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Det ger barnen många vägar in till språket och fungerar som stöd till barnets språkutveckling.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärmiljö

Vi tittar på vår lärmijö kontinuerligt. Utifrån våra observationer på barngruppens intresse, behov och utmaningar så ändrar vi miljön och byter material under hela läsåret

Barn klättrar i träd
Naturböcker
Löv på pinne

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Läs mer om musikspråka här Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Avdelningen Korpen

Under hösten 2023 arbetar vi med VÄPPLARNA. Väpplarna är fyra superhjältar som heter Sam, Plussan, Tuva och Abbe. Figurerna har sina intresseområden och tar upp flera aspekter i områdena socialt samspel, matematik, naturvetenskap och teknik samt språk och kommunikation. Varje period på 4-6 veckor berör vi ett område inom ett av de fyra teman nämnda ovan kopplat till vårt årshjul. Vi finplanerar aktiviteterna utifrån lärmaterialet och handledningsboken. Vi dokumenterar och lägger in i Unikum.

Bild på Väpplarna
Väpplarna

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund. Barnen väljer ett rum, som till exempel bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Musikspråka/Skogen

När vi arbetar med vår väpplare, Abbe, som gillar språk och kommunikation kommer vi gå till stora rörelserummet där vi har musikspråka. Musikspråka består av tre delar. SPELA INSTRUMENT, RÖRELSESÅNGER och AVSLAPPNING. I dessa delar tränar barnen språk, kroppsmedvetenhet, glädje, lyssnande och koncentration, rörelse och dans, fantasi, koordination, närhet och gemenskap, turtagning och samspel, imitation, rim och ramsor, sång och melodi, puls och rytm, visuell och audiativ utveckling.

Väpplaren Tuva gillar naturvetenskap och då kommer vi att gå till skogen där vi lär oss om djur och natur.

Instrument
Barn under tyg

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vår verksamhet. Vi arbetar med programmering , projektor, blue-bots, våra robotar "Spirre" och "Rugge" samt QR-koder. Barnen har även en I-pad station där det finns pedagogiska appar att välja på utifrån vår läroplan.

I-pad station
Rugged robot

Avdelningen Kråkan

Vi använder oss av ”Lilla Anna och långa farbrorn” när vi lär oss om värdegrunden och hur man är en bra kompis.

Lilla Anna

I vår dagliga verksamhet lägger vi stort fokus på att alla barn ska hitta sitt språk och känna sig trygga att uttrycka sin åsikt.

Språket är grunden till allt lärande och att hitta sin plats i livet.

Skapande

Barnen har fri tillgång till mycket olika material och tekniker i sitt skapande.

Pyssel
Barn som ritar

Rörelse

Musik/rörelse har vi varje vecka. Vi promenerar, utmanar oss fysiskt genom att besöka nya miljöer, vi sjunger och ramsar, leker lekar, yoga sagor och musikspråka.

Vi börjar dagen med utelek varje dag. Barnen har ett stort utbud på gården att välja på.

barn på promenad
Barn på matta

IT

När vi arbetar med IT använder vi oss av veckans appar, blue bot och scanning. Tillsammans med barnen tittar vi på vårt Instagram och pratar om vad vi gjort senaste veckan.

Avdelningen Kattugglan

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra och vi ser våra olikheter som en tillgång både hos barn och pedagoger. Vi är närvarande pedagoger som aktivt arbetar för att stötta barnen i deras samspel och lekstrategier.

Vi har stor tilltro till barnens egen förmåga och arbetar för att de ska få utveckla sin självständighet i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem att utveckla och genomföra dessa.

Barn målar

Språk

Kattugglan är en mångkulturell avdelning med flera olika språk. Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling då den är grunden till samspel och kommunikation. Vi gör detta genom att sätta ord och benämna allting i vardagliga situationer, leker med ord, sjunger och ramsar, fångar upp ord på barnens modersmål, läser böcker, berättar sagor, leker lekar samt arbetar med instrument och rytmik. Vi kompletterar det talade språket med tecken som stöd och bildstöd.

Instrument
Lässoffa

Skapande, lek och utforskande

Vi ser vikten av att barnen får tid att fördjupa sig i olika aktiviteter som skapande, lek och utforskande. I dessa aktiviteter uppmuntras barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det ger barnen möjlighet att bearbeta intryck och utveckla sin inlevelse, fantasi samt problemlösningsförmåga.

Magna-Tiles
Barn med förstoringsglas
Barn i sandlådan

Aktuellt just nu

Just nu har vår barngrupp ett väldigt stort intresse för Babblarna. Vi utgår från barnens behov och intressen att tillsammans utforska och lära oss mer om Babblarna och dess olika egenskaper. Varje Babblarna symboliserar olika mål ur läroplanen och temaarbetet skapar en röd tråd i lärandet, våra aktiviteter samt lärmiljöer som är språkstimulerande och inspirerande till lek, samtal och samspel.

Babblarna
Babblarfigurer
Sidan uppdaterad 2023-09-04