Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En målning

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolans verksamhet utgår från det undersökande och nyfikna barnet och pedagogerna är utbildad i jämställdhetsfrågor.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Läs mer om musikspråka här Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Avdelningen Korpen

Vi arbetar med temat Snick och Snack i Kungaskogen. Vi jobbar aktivt med värdegrunden, kompisskap och bygger och stärker relationer. Berättelserna i boken är händelser som barnen enkelt kan relatera till! Och det är viktigt med empati och att alla får en bra värdegrund. Konfliktlösnsing blir också enklare när man kan relatera till alla händelser i Kungaskogen och hur Snack och Snack gjorde.

Vi följer händelserna i boken och barnens intresse och väver in skapande, språk, matematik och naturvetenskap i vår verksamhet.

Bokstäver hänger från ett träd
Bokstäver byggda av lego

Musik och rörelse

Varje vecka har vi musikspråka.

Barn som klättrar på ett rep

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vårt tema. Vi arbetar mycket med programmering med hjälp av projektor, blue-bots samt QR-koder.

Alfabetet med QR-koder
Kuber gjorda av strawbees

Skapande

I vårt tema skapar vi alla figurer vi möter i vårt tema. Vi har även tillgång till en stor ateljé där vi skapar fritt varje vecka.

Bokstaven A gjord av glasspinnar
Bokstaven N skapad av kartong
Barn som målar

Avdelningen Kråkan

På Kråkan arbetar vi just nu utifrån barnens intresse för hajar och vatten. Varje vecka fiskas en ny bokstav upp ur havet (akvariet). Tillsammans med en pirat sjunger vi och löser olika kompisdilemman.

bild på resväskor som barn har gjort

Skapande

I delad barngrupp får barnen pyssla och testa olika experiment utifrån veckans bokstav och avdelningens gemensamma tema.

Målad regnbåge
Kycklingar gjorda av barn

Skogen

Vi planerar att gå till skogen under våren.

Vuxna och barn som promenerar i skogen

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musik och rörelse. Vi tränar takt, spelar och har olika rörelselekar.

Barn som har gymnastik

Avdelningen Örnen

På Örnen arbetar vi med naturvetenskap. Vi tar hjälp av Mark och mylla som ger oss utmaningar i de olika teman som vi arbetar med, tex årstider, djur och experiment.

Vi har använt oss av Lilla Anna och långa farbrorn när vi arbetar med matte och språk.

Skapande på olika sätt byggs in i våra olika teman.

Bygg och konstruktion finns alltid tillgängligt för barnen.

Vi arbetar med värdegrund och kompissakap tex djuren på djuris

bild på figurerna Mark och Mylla
Barn gör ett F med sina kroppar

Musikspråka/miniröris/lekar.

Vi har rörelse/ musikspråka /utflykt 1 dag i veckan.

Barn har musikspråka

IT

När vi arbetar med IT använder vi oss av veckans app, blue bot, micro-ägget och barnen gör egna filmer med hjälp av appen puppet pals.

Tillsammans med barnen tittar vi instagram och pratar om vad vi gjort.

Bilder på QR-koder som är uppsatta på en vägg

Valstund

Varje eftermiddag har vi valstund, Korpen, Kråkan och Örnen tillsammans. Barnen väljer ett rum, som till exempel bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Avdelningen Kattugglan

Här går barn mellan ett och fyra år.

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra och vi ser våra olikheter som en tillgång både hos barn och pedagoger. Vi är närvarande pedagoger som aktivt arbetar för att stötta barnen i deras samspel och lekstrategier.

Vi har stor tilltro till barnens egen förmåga och arbetar för att de ska få utveckla sin självständighet i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem att utveckla och genomföra dessa.

Språk

Kattugglan är en mångkulturell avdelning med flera olika språk. Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling då den är grunden till samspel och kommunikation. Vi gör detta genom att sätta ord och benämna allting i vardagliga situationer, leker med ord, sjunger och ramsar, fångar upp ord på barnens modersmål samt läser böcker och berättar sagor. Vi kompletterar det talade språket med tecken som stöd och bildstöd.

Barn gräver i lera

Skapande, lek och utforskande

Vi ser vikten av att barnen får tid att fördjupa sig i olika aktiviteter som skapande, lek och utforskande. I dessa aktiviteter uppmuntras barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det ger barnen möjlighet att bearbeta intryck och utveckla sin inlevelse, fantasi samt problemlösningsförmåga.

Barn och vuxna på promenad
Barn i skogen
Barn leker med plastdjur

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-04-09