Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker med tyger.

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet. Personalen är utbildad i jämställdhetsfrågor och förskolan är jämställdhetscertifierad i På Lika Villkor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Tillsammans med talet fungerar det som stöd vid språkutvecklingen.

Under läsåret deltar vi i ett IT-projekt. Barnen får programmera Blue-bots, skapa filmer, använda projektorer och iPads .

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråkaPDF. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Korpen

Vi har delat in oss i tre grupper under våren: musik och rörelse, skapande samt NTA.

Barn som leker och dansar.

Musik och rörelse

En dag i veckan har vi musikspråka, miniröris och lekar i spegelrummet. Vi rör på hela kroppen, känner gemenskap och glädje.

Barns egna böcker som de skapat.

NTA

Under hösten arbetar vi med naturen på olika sätt. Vi har varit till Stureparken och Klättergläntan, där vi hittat spindlar och sniglar som barnen intresserat sig för. Detta intresse har sedan resulterat i att barnen gjort egna faktaböcker.

Barns konst.

Skapande

Barnen har skapat tavlor utifrån material som de hittat vid våra skogsutflykter.

Avdelningen Kråkan

I arbetet med Snick och Snack i Kungaskogen ingår förutom normer och värden även skogen med natur, matematik, skapande, kommunikation, motion och hälsa.

Utifrån barnens intressen leker vi mycket med bokstäver och siffror. Vi använder oss av ett material där vi följer instruktioner och tränar upp vårt logiska tänkande.

Barn som bygger med lera.

Ateljén

I vårt arbete med Snick och Snack har vi skapat med olika material i vår ateljé.

 

Barn som leker i skogen.

Skogen

I skogen upptäcker och lär vi oss om djur och natur. I leken utvecklar vi förmågan att fungera i en grupp samt ta ansvar för gemensamma regler. Det är dessutom väldigt roligt!

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-06-01