Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En målning

Vår verksamhet

Barnets utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet, mångkulturellt och undervisande förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Lust att lära

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

Vi pedagoger utbildas i ICDP (vägledande samspel). Detta är ett hälsofrämjande program grundat i modern forskning om vad som främjar barns utveckling. Programmet syftar till att stärka det positiva samspelet mellan barn och vuxna, en förutsättning för alla barns lärande och utveckling.

Tecken som stöd är något vi försöker använda oss av i så stor utsträckning som möjligt. Det ger barnen många vägar in till språket och fungerar som stöd till barnets språkutveckling.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärmiljö

Vi tittar på vår lärmijö kontinuerligt. Utifrån våra observationer på barngruppens intresse, behov och utmaningar så ändrar vi miljön och byter material under hela läsåret

Barn klättrar i träd
Naturböcker
Löv på pinne

Valstund

Varje eftermiddag har alla avdelningar valstund. Barnen väljer ett rum, som till exempel bygg- och konstruktion, skapande, pyssel och lek, där olika aktiviteter och material erbjuds. Pedagoger finns närvarande för att utmana, stödja och guida i samspelet. Det ger lekro, man hittar nya kompisar och nya möten skapas. Rummen och materialet observeras kontinuerligt av pedagogerna för att kunna ändras utifrån barnens intresse.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråka. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Läs mer om musikspråka här Pdf, 111.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Avdelningen Korpen

Under hösten 2022 arbetar vi med temat KOMPIS. Temat bygger på "kompisböckerna". Vi arbetar med en bok under 1-2 veckor och tillsammans med barnen skapar vi en kompistavla som visar hur vi ska vara mot varandra.

I böckerna träffar barnen Kanin och Igelkott som stöter på olika svårigheter i kompisskapet. Vi delar upp barnen i två grupper varje vecka där vi pratar, diskuterar, skapar och dramatiserar utifrån varje bok.

Kompisböcker
Kompistavla

Musikspråka

Varje vecka går vi till stora rörelserummet där vi har musikspråka. Musikspråka består av tre delar. SPELA INSTRUMENT, RÖRELSESÅNGER och AVSLAPPNING. I dessa delar tränar barnen språk, kroppsmedvetenhet, glädje, lyssnande och koncentration, rörelse och dans, fantasi, koordination, närhet och gemenskap, turtagning och samspel, imitation, rim och ramsor, sång och melodi, puls och rytm, visuell och audiativ utveckling.

Instrument
Barn under tyg

IT

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i vår verksamhet. Vi arbetar med programmering , projektor, blue-bots samt QR-koder. Barnen har även en I-pad station där det finns pedagogiska appar att välja på utifrån vår läroplan.

I-pad station
QR-kod

Avdelningen Kråkan

På Kråkan arbetar vi med värdegrund och vänskap tematiskt med materialet Djuren på Djuris.

Där Djuren Fiolin, Ull, Satsumas, Flöjt och Lonnie på olika vis konkretiserar begrepp, känslor och situationer, vänskap och samspel.

Djuris figurer

Vi lägger stor vikt vid natur och utomhusvistelse, där vi lämnar förskolegården för lek och aktiviteter i skog, lekparker eller biblioteket.

Böckerna från biblioteket och bokbussen är en central del av vår verksamhet och barnens språkutveckling.

Naturmaterial
Mikroskopägg

Skapande

Naturen är en stor inspirationskälla för lek, aktiviteter och skapande såväl inomhus som utomhus. Vi använder oss av en mängd olika tekniker,

material, verktyg och litteratur i vår skapande och utforskande tillsammans med barnen.

Färger och penslar

Rörelse

Varje vecka har vi rörelseaktiviteten Sherbourne, där barnens kroppsuppfattning, grovmotorik, samspel och språk utvecklas.

En massa fötter

Avdelningen Örnen

På örnen arbetar vi med värdegrunden, tex har vi egna kompistecken, barnens likabehandlingsplan, vi tittar på ”Djuren på Djuris” och gör forumteater för att tydliggöra detta för barnen.

Mark och Mylla (som tillhör småfolket) kommer till oss med uppdrag som handlar om djur, natur och experiment.

Vi använder oss av ” Den magiska mattepåsen” när vi lär oss om grunderna i matematik.

Skapande byggs på olika sätt in i våra teman.

Vi arbetar också med språket på olika sätt. Vi läser sagor med rekvisita tex ”Lilla Anna och långa farbrorn”, rim och ramsor, läser sagor på olika språk genom appen pollyglutt, vi lånar böcker från bokbussen.

Bygg och konstruktion, språk och matte, rollek, spel och pyssel. Dessa lärmiljöer finns alltid tillgängliga för barnen. I dessa rum har vi valstund på örnen varje dag. Innehållet förändras efter barnens utveckling och intressen.

Vi har utelek varje dag fm och/ eller em.

Naturbyggnation
Formfigurer

Musikspråka/miniröris/lekar.

Musikspråka, miniröris och utflykt har vi en gång i veckan.

trummor

IT

När vi arbetar med IT använder vi oss av veckans appar, blue bot och scanning. Tillsammans med barnen tittar vi på vårt Instagram och pratar om vad vi gjort senaste veckan.

Bilder på QR-koder som är uppsatta på en vägg

Avdelningen Kattugglan

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra och vi ser våra olikheter som en tillgång både hos barn och pedagoger. Vi är närvarande pedagoger som aktivt arbetar för att stötta barnen i deras samspel och lekstrategier.

Vi har stor tilltro till barnens egen förmåga och arbetar för att de ska få utveckla sin självständighet i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem att utveckla och genomföra dessa.

Barn målar
Barn tar av sig skorna

Språk

Kattugglan är en mångkulturell avdelning med flera olika språk. Vi arbetar aktivt med barnens språkutveckling då den är grunden till samspel och kommunikation. Vi gör detta genom att sätta ord och benämna allting i vardagliga situationer, leker med ord, sjunger och ramsar, fångar upp ord på barnens modersmål, läser böcker, berättar sagor, leker lekar samt arbetar med instrument och rytmik. Vi kompletterar det talade språket med tecken som stöd och bildstöd.

Instrument
Lässoffa

Skapande, lek och utforskande

Vi ser vikten av att barnen får tid att fördjupa sig i olika aktiviteter som skapande, lek och utforskande. I dessa aktiviteter uppmuntras barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det ger barnen möjlighet att bearbeta intryck och utveckla sin inlevelse, fantasi samt problemlösningsförmåga.

Barn leker ute
Magna-Tiles
Barn med förstoringsglas

Aktuellt just nu

Just nu har vår barngrupp ett väldigt stort intresse för skapande och det är något som vi arbetar mycket med. I vår lärmiljö har barnen själva alltid tillgång till olika sorters skapande-material att välja bland och vi pedagoger erbjuder också många olika sorters skapande. I skapandet försöker vi hela tiden bidra till sammanhang som uppmuntrar till lekfullhet och samspel mellan barnen. Genom skapandet får barnen också möjlighet att utforska kring t.ex. naturvetenskap och årstider likväl som de på ett lekfullt sätt får arbeta med matematik (t.ex. antal, siffror, former) samt skriftspråk/bokstäver.

Barn limmar
Barn ritar
Sidan uppdaterad 2022-10-19