Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som bygger med plattor på ett fönstret

Vår verksamhet

På förskolorna Postgränd, Bjursen och Örnen utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet. Det är barnen som styr verksamhetens innehåll. Tillsammans upptäcker, upplever och utforskar vi genom leken.

Ibland kan några barns intresse bli till ett projekt som vi arbetar med under en period. Vi har en flexibel lärandemiljö där vi anpassar lokalerna och gården efter barnens intressen och behov. Vi har vårt material lätt tillgängligt för att barnen själva ska kunna välja vad de vill använda för att leka eller skapa. Miljön ska inbjuda till fantasi, lust och nyfikenhet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-12