Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i ett tält

Historik

Våran förskola öppnade i februari 1992. Vi var två avdelningar från början. En småbarnsavdelning och en syskonavdelning. Idag har vi barn ett till fem år, som en avdelning på hela huset.

Sagan om Postgränd

Nu ska jag berätta en saga som är sann, hur det kommer sig att vi heter Postgränd (Camilla Rogström har fått berättat för sig hur det var utav Gösta och Doris Murman).

För länge sedan bodde det här en farbror som hette Olle. Han bodde här på sin gård med familj och djur. Olle hade ingen bil, för detta var på den tiden som inte så många hade bil och framför allt inte i Bjursås. Utan Olle hade en häst och vagn.

Olles jobb var att se till att alla här i Bjursås fick sin post. Så därför tog han sin häst och vagn for till Grycksbo, för det var där allas post låg och väntade. Sedan kom han tillbaka till Bjursås där andra postiljoner tog vid. En utav dem var Pär-Olle. Pär‑Olle han gick fram och tillbaka mellan Bjursås och Rog med post.

Bara för att Olle jobbade med allas post så kom han att kallas för Post-Olle. Post-Olle hade en son som hette Albert, då hans far kallades för Post-Olle fick även Albert kallas för Post-Albert.

Post-Albert han bodde i familjens gård ända tills den blev gammal och revs. Då byggde han sitt nya hus, det lilla gula som vi kan se nedanför vår förskola.
På den här platsen som det första huset med sina uthus och stall låg har nu vår förskola byggts.

Statyn.

Till minne av Post-Albert har vi därför fått vår stenstaty, som heter Post-Albert.
Vägnamnet Postgränd, kommer ju av att Post-Olle bodde här förr.

Snipp snapp snut så va sagan slut.

Barnomsorgen då och nu

I början av 1800-talet startade de tidigaste formerna av barnomsorg som kallades småbarnsskola och barnkrubba och var heldagsomsorger med tydlig religiös prägel som riktade sig till de fattigaste barnen. Småbarnsskolans syfte var att uppfostra barnen och se till att religionen grundlades, medan barnkrubborna endast var till för vård utan pedagogiska element.

Fröbels barnträdgårdsrörelse, Kindergarten, nådde Sverige 1896 och var en halvdagsomsorg med utbildningssyfte, som på grund av avgifterna endast var tillgänglig för de rikaste medborgarna. Barnträdgården var ett pedagogiskt komplement till hemmet, medan modern hade det övergripande ansvaret för omsorgen.

1943 fattade riksdagen beslut om att den svenska förskoleverksamheten skulle benämnas som daghem och lekskola i stället för barnkrubba respektive barnträdgård

Barnstugeutredningen tillsattes år 1968 med uppdrag att bland annat skriva ett pedagogiskt program för förskolan. När Barnstugeutredningens resultat kom ut 1972 i två volymer valde man att samtidigt lansera förskola som det officiella samlingsnamnet för både del- och heltidsomsorg, för att markera den pedagogiska grunden för verksamheten. Trots detta lever ordet dagis, förkortningen av begreppet daghem som stiftades 1943, kvar i folkmun

1998 kommer det historiska beslutet att förskolan skulle föras över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Riksdagen fattade detta beslut samtidigt som den tog beslut om Lpfö98 – läroplanen för förskolan.

Sidan uppdaterad 2019-08-01