Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bygger lego.

Vår verksamhet

Det pedagogiska arbetet är organiserat utifrån ett pedagogiskt år, vilket är indelat i olika perioder såsom; inskolning, projekt- och traditionsperioder.

På förskolan Samuelsdal har vi åldershomogena grupper. Med relativt jämngamla barn i gruppen kan leken, miljön och materialet anpassas till gruppens liknande förmågor, behov och intressen. Barn lär och utvecklas i samspel med andra barn och med vuxna i både fria och planerade former.

Avdelning Loftet (1-2 åringar)

Barn som målar.
Barn som målar.
Babblarna.

Rutiner på Loftet

Under höstens inskolningsperiod måste de nya barnen få möjlighet att bekanta sig med varandra, pedagogerna, miljön och de nya rutinerna. När barnen är trygga kan vi börja med en mer styrd pedagogisk verksamhet och vi delar då in barnen i 3 olika grupper.

Varje grupp har en förmiddag inne på avdelningen (tisdag-torsdag) där vi bland annat jobbar med språkutveckling, mattelek, grov- och finmotorik, färger, skapande, vattenlek, sång och musik. Det mesta vävs in i ett tema där vi utgår från barnens intressen. De barn som inte är inne under förmiddagen har uteverksamhet på gården.

Inför varje lunch har vi en samling där vi sjunger, dansar, läser, leker eller kikar i någon av de spännande sagolådorna. Dagen fortsätter sedan med vila, sagostund, fri lek och mellanmål.

Ett tema som är ständigt aktuellt hos oss på Loftet är "Babblarna". Vi sjunger och läser böcker, dansar och leker med Babblar-figurerna. Våra mjukis-Babblare har ett eget (dock-) hus som de bor i och Babblarna har även fått en egen säng att sova i.

Avdelning Ladan (3- 4 åringar)

Vi utgår från Läroplanen för förskolan och väver i de olika strävansmålen i verksamheten såsom: lek och lärande, naturvetenskap, språkutveckling, matematik, teknik- och konstruktion, rörelse, musik och multimedia med mera.

Varje förmiddag (tisdag-torsdag) delar vi in barnen i tre grupper, där en av grupperna är inne på förmiddagen och de två andra grupperna är ute. Efter lunch går innegruppen ut och de barn som har varit ute på förmiddagen är inne och har valstund efter lunch.

När barnen är inne i en mindre grupp på förmiddagen ges större möjligheter att kunna pyssla i lugn och ro utan avbrott och vi kan med fördel arbeta med vårt nya tema "Trolls".

De andra grupperna har uteverksamhet tillsammans i skogen (ibland går vi till lekparken, ibland återvinner vi). Mycket av det vi hittar i skogen såsom pinnar, kottar, stenar etcetera tar vi med tillbaka till förskolan vilket vi sedan kan jobba vidare med.

Innan lunch har vi samling i två grupper där vi brukar läsa böcker, sjunga, berätta sagor etcetera (ibland tittar vi på film). Efter lunch går innegruppen ut på gården och då är det dags för de andra grupperna att ha valstund.

Vid valstunden får barnen välja ett av de rum som erbjuds och i varje rum är det ett begränsat antal barn. Valordningen är organiserad så att varje barn någon gång får välja först. Vi anser att valstunden har många fördelar:

  • Barnen får prova nya aktiviteter, material och kompis­konstella­tioner.
  • Breddar könsrollerna samt bidrar till möjligheter att testa på olika roller.
  • Barnen ges möjlighet att leka utan avbrott och skapa en röd tråd i leken.
  • Barnens förmåga att göra egna val stärks.
  • En lugn miljö inomhus.

Tema Labyrint - våren 2017

Rum med labyrint leksaker på golvet.
Illustration på en robot.
Barn som hjälper en vän att klättra upp för backe.
Labyrint leksaker fastsatta i is på skolgårdens mark.

Under våren 2017 började barnen visa ett stort intresse Labyrint, vilket mynnade ut i ett spännande projekt/tema. Labyrint är en fantasivärld där barnens lekar kretsar kring olika robotar och labyrinter.

Barn som hjälper en vän att klättra upp för backe.
Illustration på labyrinten.

Genom projektet har barnen fått möjligheter att bland annat konstruera och klura på vad de olika robotarna har för funktioner och förmågor. Vi upplevde att barnen utvecklade sina sociala förmågor att hjälpa varandra och bjöd in till lek mer än tidigare.

Barn som ropar genom ett rör.
Barn som går runt på skolgård där marken är ritad på.

Vi har genom temat tagit tillvara på barnens intressen och vävt in dem i läroplansmålen. Det har varit ett väldigt roligt och lärorikt tema och vi pedagoger har lärt oss mycket av- och i samspel med barnen.

Barn som lägger labyrint kort på marken.
Konstinstallation av labyrinten.

Uteverksamhet

Vi har en inbjudande och utmanande gård där barnen har möjlighet att fortsätta vårat tema Labyrint. Vi går till skogen en gång i veckan där vi fortsätter att arbeta med tema småkryp, vilket vi arbetat med under hösten. Vi arbetar också med utematematik där barnen får leka sig fram med spännande utmaningar.

Barn som väger träbitar i hinkar i skogen.
Instruktioner för tärningsuppdrag.
Natursaker som kotte etc. på en filt i skogen.
Barn som leker med avfallna grenar i skogen.
Barn som sitter på sten i skogen.
Saker som hänger i en gran i skogen, så som julgranskulor.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-06-01