Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två händer på två olika personer som gör tummen upp mot varann.

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet i vår verksamhet och i utvärderingen av densamma. För att uppnå detta gör vi följande på Samuelsdal förskola:

  • Dagliga samtal vid hämtning och lämning där vi kan lyfta upp och samtala om små och stora dilemman, där ni som vårdnadshavare ska känna att vi ser och hör era tankar och åsikter och att vi finns där för era barn.
  • Inskolningssamtal/Utvecklingssamtal en gång per termin (ibland kanske man som förälder känner ett behov av ytterligare samtal varför vi givetvis kan boka in möten utöver utvecklingssamtalen).
  • Månadsbrev (för de som har e-tjänst skickas månadsbrevet till vårdnadshavarens mail, övriga får ett månadsbrev i pappersformat).
  • I fotoramen och på anslagstavlan kan de se aktuella bilder, texter och barnens alster från verksamheten.
  • Vi dokumenterar ständigt verksamheten tillsammans med barnen vilket föräldrarna får ta del av (dels Instagram, grupp-dokumentation, pedagogisk dokumentation utifrån verksamheten i sin helhet).
  • Vi har grillkvälll på våren tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger.
  • "Öppet hus" på förskolan i samband med Lucia.
  • Vi erbjuder vårdnadshavare att medverka en dag på förskolan.
  • De föräldrar vars barn som ska börja på 5-årsverksamheten (Gruvriset) till hösten bjuds in på ett Öppet Hus-information i maj.
  • Vårdnadshavare får fylla i en skriftlig, anonym utvärdering i slutet av vårterminen (via nätet), vilken till viss del ligger till grund för verksamhetsutvärderingen som pedagogerna har på studiedagen i juni varje år.
Sidan uppdaterad 2018-06-01