Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En mamma och två barn tittar på en dataskärm

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vårdnadshavaren ges möjligheter till delaktighet i vår verksamhet såsom:

  • Dagliga samtal vid lämning och hämtning där vi tillsammans kan ventilera små och stora funderingar.
  • Introduktionssamtal/utvecklingssamtal en gång per termin (vid behov kan ytterligare uppföljningssamtal bokas in).
  • Pedagogerna har ett nära samarbete med specialpedagogen Eva Englund Blomqvist, där Eva även kan bistå på möten med pedagoger och föräldrar som ett bollplank när det behövs väg- och handledning.
  • Månadsbrev (via E-tjänst och/eller i pappersformat) samt Instagram (endast till för vårdnadshavare på förskolan Samuelsdal). Fotoram (i hall och ateljé), på whiteboardtavlan, barnens egna pärmar samt på anslagstavlorna synliggörs den pedagogiska dokumentationen av verksamheten samt viktig information. Föräldarna har en egen pärm i hallen där det finns dokumentation samt information och fakta (exempelvis 1177).
  • Vi dokumenterar ständigt verksamheten tillsammans med barnen.
  • Pedagogerna bjuder in till ett föräldramöte under höstterminen.
  • Under våren arrangeras en grillkväll för barn, föräldrar och pedagoger.
  • Från och med höstterminen 2018 firar vi Lucia utomhus på morgonen då alla vårdnadshavare och syskon är välkomna.
  • Vårdnadshavare är hjärtligt välkommen att medverka under en dag på förskolan och ta del av verksamheten.
  • Vårdnadshavare får fylla i en skriftlig, anonym utvärdering i slutet av vårterminen (via nätet) där varje vårdnadshavare har möjligheter att uttrycka sina åsikter kring verksamheten. Denna utvärdering ingår i en större helhet vad gäller Förskolan Samuelsdals verksamhetsutvärdering vilken pedagogerna går igenom under studiedagen i juni.
Sidan uppdaterad 2020-03-10