Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

En mamma och två barn

Föräldrasamverkan

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vårdnadshavaren ges möjligheter till delaktighet i vår verksamhet såsom:

 • Dagliga samtal vid lämning och hämtning där vi tillsammans kan ventilera små och stora dilemman.
 • Inskolningssamtal/utvecklingssamtal en gång per termin (vid behov kan ytterligare uppföljningssamtal bokas in).
 • Pedagogerna har ett nära samarbete med specialpedagogen Eva Englund Blomqvist, där Eva även kan bistå på möten med pedagoger och föräldrar som ett bollplank när det behövs väg- och handledning.
 • Månadsbrev (via E-tjänst och/eller i pappersformat).
 • I vår fotoram (i första hallen), på whiteboarden samt på anslagstavlorna synliggörs aktuella bilder, texter och barnens alster från verksamheten, samt viktig information.
 • Vi dokumenterar ständigt verksamheten tillsammans med barnen vilket föräldrarna delges genom bland annat Instagram, gruppdokumentationer samt den pedagogiska dokumentationen utifrån verksamheten i sin helhet.
 • Pedagogerna bjuder in till ett föräldramöte under höstterminen.
 • Under våren arrangeras en grillkväll för barn, föräldrar och pedagoger.
 • Från och med höstterminen 2018 firar vi Lucia utomhus på morgonen då alla föräldrar och syskon är välkomna.
 • Vårdnadshavaren är hjärtligt välkommen att medverka under en dag på förskolan och ta del av verksamheten.
 • De föräldrar vars barn ska börja i 5-årsverksamheten (Gruvriset) till hösten bjuds in till ett Öppet Hus-informationsmöte innan vårterminens slut.
 • Vårdnadshavare får fylla i en skriftlig, anonym utvärdering i slutet av vårterminen (via nätet) där varje vårdnadshavare har möjligheter att uttrycka sina åsikter kring verksamheten. Denna utvärdering ingår i en större helhet vad gäller Förskolan Samuelsdals verksamhetsutvärdering vilken pedagogerna går igenom under studiedagen i juni.
Sidan uppdaterad 2019-03-01