Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Introduktion

På förskolan Samuelsdal använder vi oss av metoden föräldraaktiv introduktion vilket innebär att föräldrarna själva är aktiva vad gäller introduktionen av barnet i förskolan.

Fördelarna med detta sätt är att barnen hinner bekanta sig med den nya miljön, de får möjligheten att lära känna sina nya kompisar och pedagoger i samspel med och i närheten/tryggheten till sina föräldrar.

Gruppintroduktion

När det är flera barn som ska introduceras in samtidigt tillämpar vi så kallad gruppintroduktion, där flera barn och föräldrar introduceras i förskolan samtidigt tillsammans med en eller flera pedagoger.

Under gruppintroduktionen ges även tillfällen för föräldrar att bekanta sig med varandra och knyta nya kontakter. Under introduktionen ges föräldrarna även en inblick i verksamheten samt tid att ställa frågor och funderingar till pedagogerna.

Inskolning på förskolan Samuelsdal

Skogen på vår förskolegård

Sidan uppdaterad 2020-03-10