Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-10-15

Projektet "Vi och världen - Vinterskuggan flyttar in på Ladan"

Vinterskuggan flyttar in på Ladan bland världens barn...

Under hösten 2019 har vi arbetat med projektet "Vi och världen - barn i andra länder" där vi bland annat konstruerat olika byggnader, däribland Ishotellet i Jukkasjärvi, där Vinterskuggan bor... (se i brödtexten nedan och "under verksamhet")

Under hösten 2019 har vi påbörjat projektet "Vi och världen - barn i andra länder" där vi utifrån läroplanens strävansmål har arbetat med normer och värden, barns rättigheter och olika livsvillkor. Barnen har utvecklat sin förförståelse för väder och klimat, hur viktigt det är med (rent) vatten, regnskogens inverkan på vår planet samt hållbar utveckling. Vi har konstruerat olika boendeformer såsom skyskrapor, kojor, igloos, hyddor och Ishotell. Eftersom det går mot kallare årstider har barnen pratat en del om igloos och Ishotellet och även om Vinterskuggan som bor uppe i Norrland. Vi har därför påbörjat projeket "Vinterskuggan flyttar in på Ladan" där vi fortsätter höstens tidigare projektet men i en något annan tappning där vi kopplar samman detta med "Teknikerjakten - 3D i förskolan" (via pengar från Jungbergsfonden är vi på Ladan med i ett projekt som syftar till att höja kompetensen i förskolan vad gäller digitalisering).

Sidan uppdaterad 2019-11-08